piątek, 17 stycznia 2020

Newsroom

Kwietniowa emisja Vantage Development trafiła na Catalyst

msd | 17 lipca 2019
Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu objęte przez 74 inwestorów 3,5-letnie niezabezpieczone papiery o wartości 45,37 mln zł.

Debiutujące obligacje serii T oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,7 pkt proc. marży z możliwością jej wzrostu o 0,5 pkt proc., gdyby akcje spółki zostały wycofane z obrotu na GPW (główni akcjonariusze skupili wszystkie akcje w wezwaniu, a obrót nimi jest obecnie zawieszony).

Papiery mają 3,5-letni okres spłaty, ale Vantage Development może je wykupić przed terminem, najwcześniej po 18 miesiącach od emisji. Spółka musiałaby wówczas zapłacić obligatariuszom 1,25 pkt proc. premii, która z każdym kolejnym okresem odsetkowym (opcja call może być realizowana w dniach płatności kuponu) spada o 0,25 pkt proc.

W warunkach emisji obligacji VTG1022 znalazły się też znane z wcześniejszych emisji kowenanty, wśród których zapisano między innymi, że skonsolidowane kapitały własne nie mogą spaść poniżej 40 proc. pasywów grupy, ale skorygowanych o otrzymane przedpłaty na lokale. Ponadto dług netto nie może przekroczyć 80 proc. kapitałów własnych grupy, a wypłata dywidendy nie przekroczy 40 proc. skonsolidowanego zysku netto za lata 2018-2021 (dywidenda może być wyższa tylko w razie sprzedaży budynku komercyjnego).

Warte 45,37 mln zł obligacje objęło 74 inwestorów. Oferta miała charakter prywatny, a jej wartość przewidywała pozyskanie przez dewelopera do 70 mln zł. 

Wraz z uplasowaniem obligacji serii T Vantage Development skupiło 20 mln zł z wartych 65 mln zł papierów serii O i O1, notowanych na Catalyst pod jednym kodem VTG0520. Spółka zobowiązała się także przeznaczyć część wpływów z emisji (do 25 mln zł) na finansowanie zakupu gruntów.

W środę do godz. 14.20 nie handlowano debiutującymi obligacjami VTG1022. Na Catalyst notowane są też trzy starsze emisje długu dewelopera z niższymi marżami (4 i 4,4 pkt proc.). Rynek wycenia je nieco powyżej nominału, przy 5-5,6 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Vantage Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje