sobota, 04 lipca 2020

Newsroom

Legimi planuje kolejną publiczną emisję obligacji

msd | 05 czerwca 2019
Dostawca ebooków w abonamencie zaoferuje stałe 9,5 proc. w skali roku za 24 miesięczne zabezpieczone papiery dłużne.

Wartość oferty to 4 mln zł, a dojdzie do skutku po osiągnięciu progu emisji ustalonego na 0,8 mln zł.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150 proc. wartości nominalnej obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC – podało Legimi.

Spółka nie wskazuje celu emisji nowych obligacji.

W najbliższych dniach, 12 i 15 czerwca, Legimi musi spłacić obligacje warte kolejno 0,75 mln zł oraz 1,2 mln zł. Później, 10 i 24 września, wygasać będą obligacje warte łącznie 3,38 mln zł, zaś 27 listopada Legimi musi spłacić dług na 2,4 mln zł. Ten ostatni pochodzi z przeprowadzonej w listopadzie ubiegłego roku emisji 12-miesięcznych papierów oprocentowanych na stałe 8,5 proc.

W przeciwieństwie do starszych emisji, nowe papiery mają trafić do obrotu na Catalyst.

Równocześnie spółka poinformowała o odstąpieniu od zapowiadanej przed tygodniem prywatnej oferty na 400 tys. zł, w której miała uplasować trzyletni dług z 12-proc. kuponem w skali roku.

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje