sobota, 15 sierpnia 2020

Newsroom

Legimi uplasowało większość publicznej oferty obligacji

msd | 17 lipca 2020
Dostawca e-booków w modelu subskrypcyjnym uplasował papiery dłużne na 2,12 mln zł w ramach publicznej oferty do 2,5 mln zł.

Warte 2,12 mln zł obligacje objęło 84 inwestorów. Papiery nie trafią do giełdowego obrotu.

Wyemitowany przez Legimi dług ma dwuletni okres spłaty i jest oprocentowany na stałe 6,75 proc. w skali roku przy kwartalnych okresach odsetkowych. Jego zabezpieczeniem jest zastaw na umowach z abonentami. Ponadto, spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Jesteśmy zadowoleni z zainteresowania naszą emisją wśród inwestorów. (…) Pozyskaliśmy 2,123 mln zł. To kwota, która pozwoli spełnić trzy cele emisyjne, czyli refinansowanie zadłużenia, rozwój i promocję na rynku niemieckim oraz zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej – powiedział Mikołaj Małaczyński, prezes Legimi, cytowany w komunikacie prasowym.

We wrześniu i październiku tego roku Legimi musi spłacić obligacje warte kolejno 2,2 oraz 1,5 mln zł, o ile w ramach najnowszej emisji nie doszło do częściowego refinansowania długów. 

Do tej pory Legimi przeprowadziło 22 emisje obligacji o łącznej wartości 23 mln zł.

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje