wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Legimi wyemituje obligacje zamienne na akcje

msd | 09 sierpnia 2018
Spółka uchwaliła emisję wartych do 1 mln zł 12-miesięcznych papierów dłużnych, które będą mogły zostać zamienione na jej akcje. Emisja prawdopodobnie trafi do wąskiego grona inwestorów.

Obligacje serii P zamienne na akcje zostaną zaoferowane właścicielom starszych papierów dłużnych – zapadającej 8 sierpnia serii F na 383 tys. zł oraz wygasającej 11 maja 2019 r. serii M na 449 tys. zł. Podjęcie uchwały o emisji nowych obligacji w dniu spłaty starszej serii wskazuje, że nowy dług trafi do dobrze znanych spółce inwestorów. Zresztą potwierdzać to może i oprocentowanie emisji, które będą refinansowane (5 proc. wobec 8,5-9 proc. dla pozostałych serii). 

Wysokość oprocentowania papierów serii P nie została upubliczniona.

Każda obligacja o wartości nominalnej 1 tys. zł uprawniać będzie do zamiany na 62 akcje, co implikuje ich cenę emisyjną na poziomie 16,13 zł. Podobnie, bo na 16,0 zł, ustalona była cena emisyjna w marcowej emisji publicznej Legimi. Wcześniej też spółka emitowała akcje po 13,9 zł, ale oferta skierowana była do jej obligatariuszy.

O zamiarze emisji przez Legimi obligacji zamiennych pisaliśmy w czerwcu.

W lipcu Legimi zapowiedziało natomiast prywatną emisję 12-miesięcznych obligacji oprocentowanych na 8,5 proc. Oferta warta jest 750 tys. zł i wciąż nie informowano o jej zamknięciu.

W czerwcu spółka zamknęła dwie emisje papierów dłużnych – publiczną na 1,2 mln zł oraz prywatną na 0,75 mln zł. W podobnym terminie wykupiono natomiast dwie starsze serie, warty łącznie 1,62 mln zł.

Obligacje Legimi nie są na razie notowane na Catalyst. Spółka ma na koncie wiele emisji, w tym trzy publiczne (jedna wykupiona). Do giełdowego obrotu trafić ma uplasowana we wrześniu ubiegłego roku seria J na 3 mln zł.

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje