środa, 22 maja 2019

Newsroom

Legimi zawiesiło publiczną ofertę obligacji na żądanie KNF

msd | 07 czerwca 2018
Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do spółki pismo z żądaniem zawieszenia publicznej oferty obligacji o wartości 1,2 mln zł.

Zdaniem KNF spółka nie dostosowała się do art. 53 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej, który mówi o tym, że dla publicznych ofert bezprospektowych prowadzenie akcji promocyjnej musi być poprzedzone złożeniem do Komisji odpowiedniego zawiadomienia najpóźniej na 10 dni roboczych przed jej planowanym rozpoczęciem. Powinno ono zawierać informacje o harmonogramie przebiegu akcji promocyjnej i podmiotach zaangażowanych w jej prowadzenie oraz materiały promocyjne obejmujące treść mającą podlegać rozpowszechnianiu.

Legimi, jak podało w informacji przekazanej Obligacje.pl, wysłało do KNF odpowiedź z uzasadnieniem rozpoczęcia oferty na podstawie art. 53 ust. 9c ustawy o ofercie publicznej, który to z kolei stanowi, że dla ofert publicznych do 1 mln euro nie stosuje się między innymi przepisów dających KNF prawo do żądania wprowadzania zmian lub uzupełnień w materiałach marketingowych.

Tak czy inaczej, emitent na razie postanowił o zawieszeniu oferty.

Spółka czeka na odpowiedź KNF. Do tego momentu oferta zostaje wstrzymana – poinformowało Legimi.

Emisja Legimi prowadzona była w oparciu o nowe przepisy dające prawo prowadzić ofertę publiczną do 1 mln euro bez prospektu i memorandum oraz bez uczestnictwa firmy inwestycyjnej. Spółka zrezygnowała więc z pomocy domu maklerskiego (sama była oferującym), ale pozostała przy memorandum, jako dokumencie informacyjnym.

W wartej 1,2 mln zł ofercie Legimi proponowało stałe 8,5 proc. za roczne papiery zabezpieczone zastawem na projekcie „e-czytnik” oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Przyjmowanie zapisów w ofercie obligacji serii N przewidziane było do 11 czerwca. Przydział długu nastąpić miał 13 czerwca. Tego samego dnia wygasa warta 622 tys. zł seria D. Pięć dni później spółka musi też wykupić serię I na 1 mln zł.

Kilka dni temu, już po uruchomieniu publicznej emisji, Legimi zapowiedziało też prywatną ofertę obligacji o wartości 1 mln zł.

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje