czwartek, 21 września 2023

Newsroom

Listopadowa emisja Unibepu trafiła na Catalyst

msd | 29 grudnia 2021
Za trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne o wartości 50,06 mln zł spółka zobowiązała się płacić inwestorom 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst