środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Lokum Deweloper skupił własne obligacje za 13 mln zł

msd | 24 listopada 2022
Wrocławski deweloper nabył w celu umorzenia cześć wygasających w przyszłym roku papierów dłużnych LKD0623 oraz LKD1023.

Spółka skupiła obligacje LKD0623 o wartości nominalnej 8,58 mln zł, a także LKD1023 o wartości 4,42 mln zł. Tym samym, po umorzeniu ich wartość spadnie odpowiednio do 56,42 mln zł i 30,58 mln zł.

Deweloper nie ujawnia, gdzie i na jakich warunkach odbyły się transakcje. Bynajmniej nie doszło do nich na GPW.

W ostatnich transakcjach, zawieranych jeszcze we wtorek, obligacje LKD0623 i LKD1023 wyceniano odpowiednio na 97 i 96,5 proc. wartości nominalnej. 

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji wrocławskiej spółki o łącznej wartości 250 mln zł. Dłuższe papiery LKD0924 i LKD0425 kwotowane są przez sprzedających kolejno na 90,75 i 92 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst