niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

LPP chce wypłacić 833,6 mln zł dywidendy

msd | 25 maja 2021
Zarząd odzieżowej spółki proponuje wypłatę 450 zł dywidendy na akcję. Miałaby ona trafić do akcjonariuszy w dwóch równych ratach – 20 lipca i 6 października.

Rekomendacja zarządu LPP została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki i zostanie ona przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

Proponowana przez zarząd spółki dywidenda miałaby zostać wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat poprzednich. Równocześnie zarząd LPP proponuje, aby zeszłoroczną stratę pokryć z zysków osiągniętych w kolejnych latach.

Na koniec zakończonego 31 stycznia roku obrotowego 2020/21 grupa LPP miała 1,28 mld zł środków pieniężnych. Kolejne 953 mln zł miała w depozytach i kaucjach (512 mln zł), a także jednostkach funduszy pieniężnych (441 mln zł). Posiadane środki znacząco przekraczały wartość zadłużenia grupy, podliczonego na 1 mld zł (bez MSSF 16).

W trwającym roku obrotowym 2021/22 grupa LPP zamierza wydać około 1,1 mld zł na inwestycje, głównie w sieć sprzedaży i budowę centrum dystrybucyjnego.

Notowane na Catalyst obligacje LPP o wartości 300 mln zł i terminie wykupu w grudniu 2024 r., za które spółka płaci WIBOR 6M plus 1,1 pkt proc. marży, kwotowane są na 99/100,5 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o LPP S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje