sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Lutowa emisja Kruka debiutuje na Catalyst

msd | 13 marca 2023
W pierwszych giełdowych transakcjach uplasowane wśród inwestorów indywidualnych papiery KR10228 wyceniano między 99,5 a 100 proc. wartości nominalnej.

Debiutujące pięcioletnie obligacje Kruka oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,0 pkt proc. marży. To warunki znane już z dwóch wcześniejszych publicznych ofert, które w listopadzie i grudniu windykacyjna spółka przeprowadziła na podstawie prospektu.

Podczas lutowej emisji na warte 50 mln zł papiery inwestorzy zgłosili 104,8 mln zł popytu. Mimo tego, we wtórnym obrocie obligacje KR10228 zadebiutowały tuż poniżej nominału. W pierwszej godzinie poniedziałkowej sesji, przy 89 tys. zł obrotów, handlowano nimi między 99,53 a 100,0 proc. wartości nominalnej, ale większość transakcji zrealizowano po 99,99 proc.

Pochodzące z dwóch wcześniejszych ofert publicznych papiery KRU1127 i KR11127, które od najbliższej środy będą notowane pod wspólnym kodem, kwotowane są kolejno na 100,08/100,77 proc. oraz 100,16/100,59 proc. nominału (bid/ask).

Na Catalyst notowanych jest 20 serii obligacji Kruka o łącznej wartości 1,555 mld zł. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

 • Kruk rozważa emisję euroobligacji

  14 marca 2023
  Spółka przyjęła program emisji o wartości do 350 mln euro i rozważa możliwość uplasowania w jego ramach pierwszych papierów dłużnych.
  czytaj więcej
 • Moody’s ceni Kruka wyżej niż S&P

  14 marca 2023
  Agencja Moody’s nadała windykatorowi rating korporacyjny Ba1, tj. o dwa oczka powyżej oceny równolegle wystawionej przez S&P.
  czytaj więcej
 • S&P nadała Krukowi rating BB-

  13 marca 2023
  Agencja przyznała windykatorowi długoterminową ocenę w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BB- z perspektywą stabilną. Mimo spekulacyjnego charakteru ratingu i spodziewanego wzrostu zadłużenia, S&P spodziewa się, że poziom zlewarowania pozostanie mocną stroną Kruka na tle europejskich konkurentów.
  czytaj więcej
 • Kruk chce zainwestować przynajmniej 2 mld zł w 2023 r.

  10 marca 2023
  Windykator spodziewa się dalszego wzrostu zysków w 2023 r. Mimo tego, dopuszcza wzrost wskaźników zadłużenia, ponieważ chciałby wykorzystać dostępną w bilansie przestrzeń do sfinansowania kolejnych dużych nakładów na wierzytelności. Polski rynek dłużny może się jednak okazać dla Kruka zbyt mały.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst