wtorek, 21 maja 2019

Newsroom

Lutowa publiczna emisja Kruka debiutuje na Catalyst

msd | 12 marca 2019
Wrocławski windykator wprowadził do giełdowego obrotu wyemitowane miesiąc temu pięcioletnie papiery, za które płaci WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży.

Debiutujące obligacje serii AG2 o wartości 25 mln zł zostały uplasowane w ramach publicznej emisji, podczas której zapisy trwały między 24 stycznia a 5 lutego. W tym czasie 514 inwestorów zgłosiło popyt na kwotę 26,04 mln zł, co wymagało dokonania niewielkiej redukcji złożonych zapisów (niecałe 4 proc.).

Papiery KRU0224 to druga publiczna emisja w ramach wartego 500 mln zł programu emisji. I ostatnia, ponieważ w poniedziałek, na miesiąc przed upływem terminu ważności prospektu, Kruk wygasił obowiązujący dotychczas program emisji. W najbliższych tygodniach (może miesiącach) nie należy więc spodziewać się publicznych ofert obligacji ze strony windykatora.

W nieco dłuższej perspektywie czasowej Kruk może natomiast powrócić na rynek, ponieważ przyjął w poniedziałek nowy program emisji publicznych o rekordowej dla siebie wartości 700 mln zł. Spółka przygotowała też nowy prospekt, który jednak zatwierdzić musi jeszcze KNF (poprzednim razem zajęło to trzy miesiące).

Do godz. 10:40 nie handlowano debiutującymi papierami KRU0224. W najlepszych ofertach kupna/sprzedaży wyceniane są zaś one na 99,0/100,19 proc.

Pochodzące z poprzednich emisji publicznej Kruka, zamkniętej w listopadzie ubiegłego roku, obligacje KRU1123 (także 3,5 pkt proc. marży) notowane są po 100 proc., co daje im 5,18 proc. rentowności brutto.

Łącznie na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Kruka, w tym trzy w euro.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje