czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Marcowa emisja Vindexusa debiutuje na Catalyst

msd | 16 kwietnia 2024
Windykacyjna spółka wprowadziła do giełdowego obrotu trzyletnie papiery dłużne, ze które zobowiązała się płacić 5,4 pkt proc. ponad WIBOR 3M.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości kategorii Catalyst