czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Marvipol bez długu netto

msd | 10 stycznia 2017
Na koniec ubiegłego roku dewelopersko-dealerska grupa posiadała o 42,8 mln zł więcej gotówki niż zobowiązań – wynika ze wstępnych szacunków Marvipolu.

Miniony rok grupa miała zakończyć z 248,6 mln zł zobowiązań finansowych, z czego 173,9 mln zł przypadało na segment deweloperski, zaś w segmencie motoryzacyjnym zadłużenie podliczono na 74,7 mln zł. W pierwszym gotówka przekraczała zobowiązania odsetkowe o 18 mln zł, w drugim natomiast o 25 mln zł.

Rozbicie na poszczególne segmenty jest w tym przypadku o tyle istotne, że Marvipol zamierza rozdzielić biznes pomiędzy dwie spółki. Do podziału powinno dojść w najbliższych miesiącach. 

W ubiegły roku Marvipol sprzedał 627 lokali wobec 600 w 2015 r. (wzrost o 4,5 proc. r/r), jednak przy niższej ich całkowitej powierzchni oraz całkowitej wartości (spadek odpowiednio o 3,8 i 4 proc. r/r). W 2016 r. Marvipol uznał w przychodach 533 mieszkania, o 12,5 proc. mniej niż przed rokiem. Znaczną poprawę wykazano natomiast na sprzedaży aut.

Mocną pozycję gotówkową Marvipolu, a tym samym brak długu netto, wiązać można z grudniową sprzedażą warszawskiego biurowca Prosta Tower. Umowa zawarta z Credit Suisse warta była 26,8 mln euro, z czego 13,7 mln euro trafiło na spłatę kredytu refinansującego koszty budowy. W grudniu Marvipol szacował, że wpływy netto ze sprzedaży biurowca wyniosą co najmniej 50 mln zł. Pozyskane środki mają trafić przede wszystkim na projekty magazynowe, które spółka realizuje razem z Panattoni Europe.

Notowane na Catalyst obligacje MVP0819 o wartości 60 mln zł, za które Marvipol płaci WIBOR 6M plus 3,6 pkt proc. marży, wyceniane są na 100 proc. nominału. Spółka ma prawo do przedterminowego wykupu długu.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje