sobota, 25 lutego 2017

Newsroom

Marvipol bez długu netto

msd | 10 stycznia 2017
Na koniec ubiegłego roku dewelopersko-dealerska grupa posiadała o 42,8 mln zł więcej gotówki niż zobowiązań – wynika ze wstępnych szacunków Marvipolu.

Miniony rok grupa miała zakończyć z 248,6 mln zł zobowiązań finansowych, z czego 173,9 mln zł przypadało na segment deweloperski, zaś w segmencie motoryzacyjnym zadłużenie podliczono na 74,7 mln zł. W pierwszym gotówka przekraczała zobowiązania odsetkowe o 18 mln zł, w drugim natomiast o 25 mln zł.

Rozbicie na poszczególne segmenty jest w tym przypadku o tyle istotne, że Marvipol zamierza rozdzielić biznes pomiędzy dwie spółki. Do podziału powinno dojść w najbliższych miesiącach. 

W ubiegły roku Marvipol sprzedał 627 lokali wobec 600 w 2015 r. (wzrost o 4,5 proc. r/r), jednak przy niższej ich całkowitej powierzchni oraz całkowitej wartości (spadek odpowiednio o 3,8 i 4 proc. r/r). W 2016 r. Marvipol uznał w przychodach 533 mieszkania, o 12,5 proc. mniej niż przed rokiem. Znaczną poprawę wykazano natomiast na sprzedaży aut.

Mocną pozycję gotówkową Marvipolu, a tym samym brak długu netto, wiązać można z grudniową sprzedażą warszawskiego biurowca Prosta Tower. Umowa zawarta z Credit Suisse warta była 26,8 mln euro, z czego 13,7 mln euro trafiło na spłatę kredytu refinansującego koszty budowy. W grudniu Marvipol szacował, że wpływy netto ze sprzedaży biurowca wyniosą co najmniej 50 mln zł. Pozyskane środki mają trafić przede wszystkim na projekty magazynowe, które spółka realizuje razem z Panattoni Europe.

Notowane na Catalyst obligacje MVP0819 o wartości 60 mln zł, za które Marvipol płaci WIBOR 6M plus 3,6 pkt proc. marży, wyceniane są na 100 proc. nominału. Spółka ma prawo do przedterminowego wykupu długu.

Więcej wiadomości o Marvipol S.A.

 • Marvipol obniżył wskaźniki płynności

  22 listopada 2016
  Udany pod względem wyników III kwartał dewelopersko-dealerska grupa zakończyła ze wzrostem zadłużenia finansowego oraz pogorszeniem wskaźników płynności. Nie na tyle jednak, by wzbudzały one niepokój obligatariuszy.
  czytaj więcej
 • Marvipol przeszło podwoił dług netto w III kw.

  07 października 2016
  Na przestrzeni trzech miesięcy zadłużenie finansowe pomniejszone o środki pieniężne dewelopersko-dealerskiej grupy wzrosło z 45,8 mln zł do 108,1 mln zł – wynika ze wstępnych danych.
  czytaj więcej
 • Marvipol poprawia wyniki

  02 września 2016
  Po sześciu miesiącach zysk operacyjny dewelopersko-dealerskiej grupy rósł o 52,6 proc. r/r do 30,5 mln zł. Dodatnie przepływy pozwoliły nieznacznie obniżyć zobowiązania finansowe, ale istotnie zwiększyły saldo gotówki, stąd redukcja długu netto była wyraźna.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań nadal rośnie, ale wolniej

  08 lipca 2016
  Notowani na Catalyst deweloperzy, którzy opublikowali już dane sprzedażowe za I półrocze, pozostają na fali wznoszącej. Tempo przyrostu sprzedaży w II kwartale było o ponad połowę niższe niż kwartał wcześniej, ale za wcześnie na daleko idące wnioski na tej podstawie.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje