czwartek, 21 czerwca 2018

Newsroom

Marvipol bez długu netto

msd | 10 stycznia 2017
Na koniec ubiegłego roku dewelopersko-dealerska grupa posiadała o 42,8 mln zł więcej gotówki niż zobowiązań – wynika ze wstępnych szacunków Marvipolu.

Miniony rok grupa miała zakończyć z 248,6 mln zł zobowiązań finansowych, z czego 173,9 mln zł przypadało na segment deweloperski, zaś w segmencie motoryzacyjnym zadłużenie podliczono na 74,7 mln zł. W pierwszym gotówka przekraczała zobowiązania odsetkowe o 18 mln zł, w drugim natomiast o 25 mln zł.

Rozbicie na poszczególne segmenty jest w tym przypadku o tyle istotne, że Marvipol zamierza rozdzielić biznes pomiędzy dwie spółki. Do podziału powinno dojść w najbliższych miesiącach. 

W ubiegły roku Marvipol sprzedał 627 lokali wobec 600 w 2015 r. (wzrost o 4,5 proc. r/r), jednak przy niższej ich całkowitej powierzchni oraz całkowitej wartości (spadek odpowiednio o 3,8 i 4 proc. r/r). W 2016 r. Marvipol uznał w przychodach 533 mieszkania, o 12,5 proc. mniej niż przed rokiem. Znaczną poprawę wykazano natomiast na sprzedaży aut.

Mocną pozycję gotówkową Marvipolu, a tym samym brak długu netto, wiązać można z grudniową sprzedażą warszawskiego biurowca Prosta Tower. Umowa zawarta z Credit Suisse warta była 26,8 mln euro, z czego 13,7 mln euro trafiło na spłatę kredytu refinansującego koszty budowy. W grudniu Marvipol szacował, że wpływy netto ze sprzedaży biurowca wyniosą co najmniej 50 mln zł. Pozyskane środki mają trafić przede wszystkim na projekty magazynowe, które spółka realizuje razem z Panattoni Europe.

Notowane na Catalyst obligacje MVP0819 o wartości 60 mln zł, za które Marvipol płaci WIBOR 6M plus 3,6 pkt proc. marży, wyceniane są na 100 proc. nominału. Spółka ma prawo do przedterminowego wykupu długu.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

 • Kontrolowany wzrost zadłużenia Marvipolu

  28 maja 2018
  W I kwartale deweloperska grupa zredukowała wartość zobowiązań finansowych, ale przy wyraźnym obniżeniu poziomu posiadanej gotówki dług netto zanotował wzrost. Wskaźniki zadłużenia są więc wyższe, nie na tyle jeszcze, aby budzić wśród wierzycieli jakiś niepokój. Zwłaszcza wobec posiadanej nadpłynności.
  czytaj więcej
 • Marvipol Development z programem emisji obligacji

  28 maja 2018
  Wartość programu ustalono na 250 mln zł. W jego ramach spółka będzie mogła prowadzić emisje papierów dłużnych przez trzy kolejne lata, do czerwca 2021 r.
  czytaj więcej
 • Marvipol Development – raport kredytowy DM Michael/Ström

  16 maja 2018
  Raport przedstawia sytuację finansową Marvipol Development po wynikach za 2017 rok pod kątem zdolności obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje