piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Marvipol może wypłacić 39,6 mln zł dywidendy

msd | 05 maja 2021
Spółka kontrolowana przez Mariusza Książka, prezesa i głównego akcjonariusza Marvipolu, wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad najbliższego ZWZ dewelopera uchwały o wypłacie 0,95 zł dywidendy na akcję, która byłaby około 2,5-krotnie wyższa niż założono w przyjętej niecały rok temu polityce dywidendowej.

Spółka Książek Holding, która kontroluje 66,05 proc. akcji Marvipolu, skierowała do dewelopera wniosek o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia uchwał o wstrzymaniu stosowania polityki dywidendowej w stosunku do podziału zysku za 2020 r., a także o przyznaniu akcjonariuszom 0,95 zł dywidendy na każdą akcję. Łącznie Marvipol miałby przekazać swoim akcjonariuszom 39,57 mln zł, w tym 26,14 mln zł spółce kontrolowanej przez Mariusza Książka.

„Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem od chwili uchwalenia polityki dywidendowej sytuacja ekonomiczna, biznesowa i rynkowa spółki uległa zmianie. Spółka m. in. rozpoczęła pakietową sprzedaż mieszkań do funduszu, co spowodowało polepszenie jej sytuacji płynnościowej. Spółce udało się pozyskać stabilne finansowanie dłużne. Ponadto, spółka osiągnęła historycznie najwyższy wynik finansowy, zwiększyła również kapitały własne, co pozwala jej na dołączenie do grona innych deweloperów hojnie dzielących się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami” – podano w komunikacie Marvipolu.

Zatwierdzona w ubiegłym roku polityka dywidendowa Marvipolu zakładała, że spółka przekaże akcjonariuszom około 20 proc. skonsolidowanego zysku za 2020 r., który wyniósł 80,45 mln zł.

W ubiegłym roku Marvipol przekazał akcjonariuszom 7,08 mln zł dywidendy (0,17 zł na akcję).

Dwa tygodnie temu deweloper wyemitował 3,5-letnie obligacje o wartości 116 mln zł. Papiery jeszcze nie trafiły do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest pięć starszych serii długu Marvipolu z terminami spłaty od sierpnia tego roku do maja 2024 r. Najkrótsze z nich sprzedający wycenia na 100,5 proc., dla najdłuższych natomiast nie wystawiono żadnych ofert sprzedaży.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje