piątek, 18 września 2020

Newsroom

Marvipol uplasował nowe obligacje i zapowiada kolejne emisje

msd | 11 lutego 2020
Deweloper pozyskał 27 mln zł z emisji niezabezpieczonych papierów dłużnych serii Z. Spółka rozważa też przeprowadzenie jednej lub dwóch kolejnych emisji jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Warte 27 mln zł nowe papiery mają trzyletni okres spłaty, ale przy zobowiązaniu spółki do częściowego wykupu po dwóch latach. Okresowa amortyzacja ma objąć 30 proc. uplasowanej emisji.

Obligacje mają zmienny kupon, ustalany w oparciu o WIBOR 6M i marżę, której wysokości na razie nie ujawniono (w czerwcu ub.r. deweloper uplasował 3,5-letnie amortyzowane papiery z 4,25 pkt proc. marży). Docelowo będzie to jednak informacja publiczna, ponieważ papiery mają trafić do obrotu na Catalyst. 

Emitent planuje, aby środki z niej (emisji – red.) pozyskane zostały przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów z grupy, w szczególności na zakup gruntów pod projekty deweloperskie i logistyczno-magazynowe oraz wkład własny w realizowanych i planowanych projektach deweloperskich i logistyczno-magazynowych – podał Marvipol.

Zamknięta właśnie emisja była kierowana do nie więcej niż 149 inwestorów. 

O zamiarze uplasowania nowego długu, wówczas określonego „rozważaniami”, Marvipol informował pod koniec listopada ubiegłego roku.

Nowa emisja bynajmniej nie wyczerpuje apetytu dewelopera na obligacyjny dług. To zresztą jedna z mniejszych emisji w jego wykonaniu. Spółka rozważa przeprowadzenie jednej lub dwóch kolejnych ofert jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Zastrzega jednak, że do emisji dojdzie pod warunkiem wystąpienia „odpowiednich warunków” na rynku długu.

Na Catalyst znajdują się obecnie cztery serie obligacji Marvopolu, z czego jedne wygasać będą w tym roku. To warta 65,2 mln zł seria MVP1120, którą w ostatniej transakcji wyceniano na 99,5 proc. nominału.  

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje