sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Marvipol uplasował wartą 150 mln zł publiczną emisję obligacji

msd | 07 maja 2024
Deweloperowi udało się przydzielić wszystkie papiery dłużne proponowane w największej dotychczas prospektowej ofercie w sektorze deweloperskim. Ceną było ustalenie marży na górnym poziomie propozycji, jaką składano inwestorom.

Na warte 150 mln zł obligacje Marvipolu zapisało się prawie 1,2 tys. inwestorów, którzy zgłosili 159,5 mln zł popytu, w wyniku czego konieczna okazała się 6-proc. redukcja. I choć prowadzona na podstawie prospektu oferta adresowana była zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, to frekwencja oraz wartość średniego zapisu (135,7 tys. zł) mogłyby sugerować, że papiery trafiły w większości do osób fizycznych.

- Dziękujemy inwestorom, instytucjonalnym i indywidualnym, za okazane nam zaufanie. Powierzone środki zamierzamy przeznaczyć na współfinansowanie planów rozwojowych w biznesie deweloperskim, który, w naszej ocenie, będzie motorem napędowym wzrostu Grupy Marvipol w najbliższych latach – powiedział Mariusz Książek, prezes Marvipolu, cytowany w komunikacie.

Ceną za uplasowanie historycznie największej publicznej emisji w segmencie deweloperskim było jednak ustalenie marży na 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M, czyli najwyższym poziomie, jaki został dopuszczony przez Marvipol (na podstawie budowy książki popytu marża miała zostać wyznaczona pomiędzy 3,9 a 4,5 pkt proc.). To wciąż jednak mniej niż w zeszłorocznych emisjach spółki, gdy proponowała ona 5,5 oraz 5,4 pkt proc. ponad WIBOR, kolejno za papiery trzy- oraz trzyipółletnie. Tym razem tenor ustalono na cztery lata, lecz z okresową amortyzacją jednej trzeciej kapitału po upływie trzech lat.

Warta 150 mln zł oferta została przeprowadzona w ramach programu do 200 mln zł, któremu KNF zatwierdziła prospekt miesiąc temu.

Docelowo nowe papiery trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest pięć starszych serii długu Marvipolu. Pochodzące z zeszłorocznych emisji detaliczne obligacje MVP0526 oraz MVP0227 (kolejno 5,5 i 5,4 pkt proc. marży) kwotowane są przez sprzedających na 102,32 i 102,33 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje