czwartek, 27 lutego 2020

Newsroom

mBank Hipoteczny uplasował listy zastawne na 300 mln euro

msd | 13 listopada 2019
Podczas budowy księgi popytu bank zabrał zapisy na ponad 1 mld euro przy wycenie znacznie poniżej pierwotnych oczekiwań.

Prawie sześcioletnie listy zastawne mBanku Hipotecznego oprocentowane są na stałe 0,242 proc. w skali roku. Jak podkreśla bank, to jeden z najniższych poziomów osiągniętych przez emitentów długu z Polski.

Bank otwierał księgę popytu (tzw. initial guidance) z wyceną na poziomie 55 pkt bazowych powyżej średniej stawki swap, ale z upływem czasu i kolejnymi zapisami finalnie papiery wyceniono na 43 pkt bazowe ponad mid-swap. Po godzinie book buildingu wartość zapisów sięgała 600 mln euro, zaś na zamknięciu księgi (po 2 godz. i 15 min) było to łącznie 1,031 mld euro.

Ponad połowa wartej 300 mln euro emisji (55 proc.) trafiła do funduszy, a drugą największą grupą inwestorów były banki (28 proc.). W emisji dominowali inwestorzy z Niemiec i krajów skandynawskich.

Na potrzeby zabezpieczenia ryzyka walutowego i stopy procentowej (eurowe listy sfinansują kredyty w złotych) mBank Hipoteczny zawarł transakcję typu CIRS, czyli swapa walutowo-procentowego.  

Zastosowanie transakcji zabezpieczającej miało istotny wpływ na ocenę agencji ratinowej Moody’s, która nadała wyemitowanej serii listów rating na poziomie Aa3. Warto podkreślić, że jest to pierwsza w Polsce tego typu transakcja z kontrahentem zewnętrznym, a w całej Europie zostało zawartych tylko kilka tego typu transakcji – podał mBank Hipoteczny.

Wyemitowane listy trafiły do notowań na giełdzie w Luksemburgu.

Na warszawskiej GPW znaleźć natomiast możemy 25 serii listów zastawnych mBanku Hipotecznego, w tym 12 w euro. Do transakcji nimi nie dochodzi praktycznie wcale.

Więcej wiadomości o mBank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje