wtorek, 21 maja 2019

Newsroom

mBank uplasował dwie serie podporządkowanych obligacji

msd | 09 października 2018
Bank pozyskał 750 mln zł z emisji 10- i 12-letnich podporządkowanych papierów dłużnych, które będą mogły zostać przedterminowo spłacone odpowiednio po pięciu i siedmiu latach od emisji.

Warte 550 mln zł 10-letnie papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,8 pkt proc. Natomiast za 12-letnie obligacje o wartości 200 mln zł bank zapłaci o 15 pkt bazowych więcej. 

Mniejsza z serii to druga w ostatnich dniach emisja podporządkowanego bankowego długu o okresie spłaty powyżej 10 lat. W ubiegłym tygodniu Bank Pekao także informował o uplasowaniu dwóch emisji, w tym jedna z nich ma 15-letni termin zapadalności (z opcją call po 10 latach). W tym przypadku marżę ustalono na 1,8 pkt proc.

Obie najnowsze emisje mBanku uplasowano w ramach ofert prywatnych skierowanych do inwestorów profesjonalnych oraz „uprawnionych kontrahentów w rozumieniu MiFID II”. Nominał papierów to 500 tys. zł.

Bank zamierza złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zakwalifikowanie obligacji do kapitału Tier II.

Aktualnie na Catalyst notowane są dwie serie obligacji podporządkowanych mBanku z terminami spłaty w grudniu 2023 r. oraz styczniu 2025 r. Pierwszą z nich bank może przedterminowo wykupić w grudniu tego roku i najpewniej będzie chciał to zrobić, co potwierdza także uplasowanie nowego długu.

Znajdujące się w giełdowym obrocie papiery MBK1223 oraz MBK0125 wyceniano w ostatnich transakcjach odpowiednio na 100,71 proc. oraz 101,15 proc. nominału. Dla pierwszej z nich oznacza to ujemną rentowność, jeśli w grudniu tego roku faktycznie dojdzie do przedterminowego wykupu.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje