poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

mBank wykupi obligacje przed terminem

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 03 grudnia 2018
Chodzi o 10-letnie podporządkowane papiery o wartość 500 mln zł, których ostateczny termin spłaty przypadałby w grudniu 2023 roku.

Przedterminowy wykup obligacji MBK1223 nastąpi 20 grudnia. O tym, że do niego prawdopodobnie dojdzie, na łamach Obligacje.pl informowaliśmy wielokrotnie. Są to bowiem obligacje podporządkowane, co oznacza, że na pięć lat przed terminem spłaty długu bank musiałby rozpocząć ich amortyzację w funduszach uzupełniających w tempie 20 proc. rocznie. Innymi słowy, z biegiem czasu pozytywny wpływ obligacji MBK1223 na wysokość łącznego współczynnika kapitałowego banku byłby coraz niższy.

Przedterminowa spłata podporządkowanego zadłużenia wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego i mBank ją otrzymał.

W poniedziałek po południu papiery MBK1223 drożeją o 0,1 pkt proc. do 100,1 proc. nominału. Właściciela zmieniła jedna obligacja o nominale 100 tys. zł.

Drugą znajdującą się w obrocie serią podporządkowanego długu – MBK0125 – po raz ostatni handlowano 27 listopada. Papiery wyceniono wówczas na 101 proc., co przy założeniu wcześniejszej spłaty w styczniu 2020 r. oznacza 2,78 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje