niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

mBank zawiązał 430 mln zł frankowych rezerw w IV kwartale

msd | 16 stycznia 2023
Mimo uwzględnionych kosztów ryzyka związanego z kredytami walutowymi w CHF, bankowa grupa zamknęła IV kwartał z dodatnim wynikiem netto.

Uwzględnione w wynikach IV kwartału koszty ryzyka prawnego związanego z frankowymi kredytami oszacowano na 430,1 mln zł.

„Koszty te wynikają głównie z uwzględnienia kosztów prawomocnych wyroków sądowych, kosztów zawartych ugód oraz aktualizacji parametrów rynkowych uwzględnianych w modelu” – podał mBank.

Jednocześnie bank rozpoznał też 198 mln zł aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, który ma wprost wynikać z adresowanego do frankowych kredytobiorców programu ugód.

Według wstępnych szacunków mBanku, zamknął on IV kwartał z dodatnim skonsolidowanym wynikiem netto. Niemniej, cały 2022 r. skończył ze stratą. 

Po trzech kwartałach 2022 r. grupa mBanku wykazywała 1,54 mld zł straty netto. Mimo poprawy rezultatów głównego biznesu, musiała ona uwzględnić 2,31 mld zł kosztów ryzyka prawnego na kredyty w CHF, a także 1,35 mld zł kosztów wakacji kredytowych i dodatkowe 0,61 mld zł tytułem wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, czy system ochrony instytucjonalnej, który został wykorzystany przy resolution Getin Noble Banku.

Na koniec września łączny współczynnik kapitałowy grupy mBanku oraz współczynnik kapitału Tier 1 wynosiły kolejno 14,7 oraz 12,1 proc. wobec obowiązujących wówczas minimalnych wymogów na poziomie 13,2 i 10,7 proc. 

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku o jednostkowych nominałach rzędu 100 i 500 tys. zł, co czyni je trudno dostępnymi dla inwestorów indywidualnych. Najkrótsza seria MBK0125, wobec której bank nie skorzystał z opcji wcześniejszej spłaty, wyceniana jest w poniedziałek rano na 98,7 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst