środa, 27 września 2023

Newsroom

mBank zawiązał 430 mln zł frankowych rezerw w IV kwartale

msd | 16 stycznia 2023
Mimo uwzględnionych kosztów ryzyka związanego z kredytami walutowymi w CHF, bankowa grupa zamknęła IV kwartał z dodatnim wynikiem netto.

Uwzględnione w wynikach IV kwartału koszty ryzyka prawnego związanego z frankowymi kredytami oszacowano na 430,1 mln zł.

„Koszty te wynikają głównie z uwzględnienia kosztów prawomocnych wyroków sądowych, kosztów zawartych ugód oraz aktualizacji parametrów rynkowych uwzględnianych w modelu” – podał mBank.

Jednocześnie bank rozpoznał też 198 mln zł aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, który ma wprost wynikać z adresowanego do frankowych kredytobiorców programu ugód.

Według wstępnych szacunków mBanku, zamknął on IV kwartał z dodatnim skonsolidowanym wynikiem netto. Niemniej, cały 2022 r. skończył ze stratą. 

Po trzech kwartałach 2022 r. grupa mBanku wykazywała 1,54 mld zł straty netto. Mimo poprawy rezultatów głównego biznesu, musiała ona uwzględnić 2,31 mld zł kosztów ryzyka prawnego na kredyty w CHF, a także 1,35 mld zł kosztów wakacji kredytowych i dodatkowe 0,61 mld zł tytułem wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, czy system ochrony instytucjonalnej, który został wykorzystany przy resolution Getin Noble Banku.

Na koniec września łączny współczynnik kapitałowy grupy mBanku oraz współczynnik kapitału Tier 1 wynosiły kolejno 14,7 oraz 12,1 proc. wobec obowiązujących wówczas minimalnych wymogów na poziomie 13,2 i 10,7 proc. 

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku o jednostkowych nominałach rzędu 100 i 500 tys. zł, co czyni je trudno dostępnymi dla inwestorów indywidualnych. Najkrótsza seria MBK0125, wobec której bank nie skorzystał z opcji wcześniejszej spłaty, wyceniana jest w poniedziałek rano na 98,7 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Bocian przesunął o miesiąc wykup obligacji

  27 września 2023
  Spółka Everest Capital, która pozyskuje finansowanie dla pożyczkowej grupy, przełożyła na październik wykup nienotowanych papierów o wartości 10 mln zł.
  czytaj więcej
 • GPW zawiesi akcje MCI Capital

  27 września 2023
  Z powodu lesislacyjnego nieładu Giełda zawiesi od piątku obrót akcjami MCI Capital. A to oznacza, że pojawić się mogą na przykład nieoczekiwane problemy z cokwartalną wyceną zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez większościowego akcjonariusza spółki.
  czytaj więcej
 • PGE mocniej zadłużone

  27 września 2023
  Pomimo osiągnięcia prawie 7,2 mld zł cash flow operacyjnego i poprawy sytuacji pieniężnej w II kwartale, dług netto energetycznej grupy ponownie wzrósł.
  czytaj więcej
 • Archicom pozyska 220 mln zł z emisji akcji

  27 września 2023
  Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, wpływy pozyskane z dokapitlaizowania trafić mają na zakup gruntów, co może przybliżyć dewelopera do szybszego osiągnięcia średnioterminowego celu - sprzedaży około 4 tys. mieszkań rocznie.
  czytaj więcej