czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

MCI Capital oczekuje ożywienia

msd | 27 marca 2024
Fundusz wszedł w 2024 r. z planami zwiększenia aktywności po stronie nowych inwestycji, jak i exitów z obecnego portfela. Przy około 450 mln zł dostępnej płynności zapowiada prace nad zwiększeniem dostępnych kredytów oraz emisjami obligacji.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst