sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

MCI Capital skupi akcje własne poprzez flagowy subfundusz

msd | 16 maja 2023
Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 nabędzie w najbliższych tygodniach akcje MCI Capital o łącznej wartości do 38,5 mln zł.

Subfundusz MCI.EV, w którym MCI Capital kontroluje ok. 99,5 proc. certyfikatów inwestycyjnych, zamierza nabyć do 1,71 mln akcji spółki po cenie nie wyższej niż 22,5 zł za sztukę. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży opublikuje jeszcze w maju, a rozliczenie skupu zaplanowano na pierwszą połowę czerwca.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji za jedną akcję MCI Capital płacono po 20,6 zł.

W marcu zarząd MCI Capital zdecydował, że nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy. W zamian zapowiedziano umożliwienie akcjonariuszom sprzedaży akcji spółki do podmiotu z grupy MCI po cenie uwzględniającej premię do ceny rynkowej. Jak zastrzeżono, łączna wartość akcji objętych możliwością sprzedaży będzie nie wyższa niż 2 proc. kapitałów własnych spółki.

Pod koniec lipca MCI Capital musi spłacić kontrolowanemu przez siebie funduszowi obligacje o wartości nominalnej 79 mln zł. Trzy tygodnie później spółka ma też spłacić rynkową emisję na 20 mln zł.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji MCI Capital, w tym dwie pochodzące z publicznych emisji (3,5 pkt proc. marży), których adresatami byli inwestorzy indywidualni. Dłuższa i większa seria MCI0227 kwotowana jest przez sprzedającego na 99,89 proc. nominału.

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst