wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

MCI Capital zamknęło publiczną emisję obligacji

msd | 17 listopada 2021
Spółka zebrała 15,06 mln zł z prospektowej oferty o wartości od 15 do 20 mln zł. Jej nowe papiery dłużne trafiły do 469 inwestorów.

Uplasowane przez MCI Capital pięcioletnie obligacje zabezpieczone zastawem na certyfikatach inwestycyjnych oprocentowane są na WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży, co daje 5,05 proc. w pierwszym okresie odsetkowym (zgodnie z warunkami emisji, ustalenie stopy nastąpiło 8 listopada).

Nowy dług MCI zadebiutuje na Catalyst w grudniu.

Dla MCI Capital była to pierwsza z dwóch zapowiadanych ofert w ramach wartego 100 mln zł programu. Drugą, prawdopodobnie znacznie większą, spółka będzie chciała przeprowadzić na początku przyszłego roku (prospekt wygasa w I połowie marca).

Aktualnie na Catalyst notowane są dwie serie papierów dłużnych MCI. Przy czym jedna znajduje się tylko na rynku hurtowym BondSpot, a druga trafiła do funduszy Quercusa w ramach bilateralnej emisji.

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje