czwartek, 21 września 2023

Newsroom

MF porzuca WIBOR w ofercie obligacji oszczędnościowych

msd | 25 lipca 2022
Obok podniesienia oprocentowania większości papierów oszczędnościowych, resort finansów zamieni w sierpniu WIBOR-ową trzylatkę na serię ze stałym oprocentowaniem na poziomie 6,5-proc. w skali roku.

W ślad za lipcową decyzją RPP oprocentowanie 12- i 24-miesięcznych obligacji wzrośnie w sierpniu o 0,5 pkt proc., kolejno do 6,5 i 6,75 proc. rocznie. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych podążać ono będzie za stopą referencyjną, przy czym w przypadku dwuletniej serii Ministerstwo Finansów doliczy jeszcze 0,25 pkt proc. marży. 

Po 0,5 pkt proc. wzrosną też kupony dla cztero- i dziesięcioletnich obligacji antyinflacyjnych, które w pierwszym roku odsetkowym dadzą zarobić kolejno 6,5 oraz 6,75 proc., a później ich oprocentowanie będzie sumą wskaźnika inflacji i marży, wynoszącej odpowiednio 1 oraz 1,25 pkt proc. W sposób analogiczny zmieni się też oferta sześcio- i dwunastoletnich papierów rodzinnych (6,7 i 7 proc. w pierwszym roku, a później 1,5 i 1,75 pkt proc. ponad inflację).

Nowością w ofercie resortu finansów ma być natomiast całkowita zmiana parametrów obligacji trzyletnich, które dotychczas opierały się o stawkę WIBOR. Od sierpnia ich oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 6,5 proc. w skali roku, a odsetki od nich będą kapitalizowane co roku z jednorazową wypłatą na koniec okresu oszczędzania. Przypadkiem lub nie, MF częściowo rozwiąże w ten sposób kwestię ewentualnych problemów, które mogłyby się pojawić wskutek reformy wskaźnika WIBOR (na koniec maja całkowite zadłużenie skarbu państwa z tytułu starszych serii WIBOR-owych obligacji to niecałe 747 mln zł). 

W sierpniu kolejny już raz nie zmieni się natomiast oprocentowanie obligacji oszczędnościowych o trzymiesięcznym okresie spłaty. MF nadal zamierza płacić za nie 3 proc. w skali roku.

W czerwcu popyt na obligacje oszczędnościowe sięgnął absolutnie rekordowych 14,1 mld zł. Według naszych szacunków, w lipcu wynik ten może być gorszy o ok. 20-30 proc. 

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje