poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

MF utrzyma promocyjne warunki rolowania obligacji detalicznych

msd | 24 czerwca 2024
Resort finansów nie zmieni oferty obligacji oszczędnościowych w lipcu. Natomiast wygasające papiery nadal pozwoli zamienić na nowe serie po preferencyjnej cenie emisyjnej.

Ministerstwo Finansów zdecydowało się pozostać w lipcu przy ofercie detalicznych skarbówek z dobiegającego końca czerwca. Roczne i dwuletnie papiery nadal w pierwszym miesiącu płacić będą odpowiednio 5,95 i 6,15 proc. w skali roku, a później ich oprocentowanie równe będzie stopie referencyjnej NBP. Przy czym, do 24-miesięcznej serii doliczone zostanie też 0,35 pkt proc. premii.

Stałokuponowe trzylatki nadal dawać będą 6,2 proc. rocznie. Z kolei cztero- i dziesięcioletnie obligacje antyinflacyjną rozpoczną od 6,55 i 6,8 proc. w pierwszym roku, by w kolejnych latach wypłacać kupony w oparciu o GUS-owski wskaźnik inflacji powiększony odpowiednio o 1,5 i 2,0 pkt proc. Działające w analogiczny sposób sześcio- i dwunastoletnie papiery rodzinne, których nabywcami mogą być tylko beneficjenci świadczenia „800+”, dadzą początkowo 6,75 i 7,05 proc. W kolejnych latach ich oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o wskaźnik inflacji powiększony o 2,0 i 2,5 pkt proc. marży.

Obok utrzymania niezmienionej oferty, resort finansów zdecydował się też na przedłużenie promocyjnych warunków zamiany wygasających obligacji na nowe serie o co najmniej dwuletnim okresie spłaty. I tak, zamiast zwyczajowych 0,1 proc. dyskonta, dwuletnie papiery nabywane będą 0,15 proc. poniżej nominału (99,85 zł ceny emisyjnej). W przypadku trzyletniej serii dyskonto sięgnie 0,2 proc., a dla antyinflacyjnych cztero- i dziesięciolatek wyniesie ono odpowiednio 0,3 i 0,4 proc.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje