niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ zebrał 2 mln zł

msd | 05 października 2021
Z szóstej w tym roku publicznej oferty certyfikatów inwestycyjnych fundusz pozyskał 2,01 mln zł. Z kolejną emisją rusza od czwartku.

Publiczny fundusz Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ przydzielił 1729 nowych certyfikatów na rzecz 15 inwestorów, którzy złożyli zapisy podczas oferty trwającej w dniach 7-29 września. 

Z sześciu dotychczasowych publicznych ofert M/S OK FIZ pozyskał od inwestorów 24,7 mln zł. Aktualny prospekt pozwala funduszowi na przeprowadzenie jeszcze czterech kolejnych emisji. Najbliższa z nich rusza 7 października i potrwa trzy tygodnie, do 28 października.

Na koniec września M/S OK FIZ zarządzał 124,3 mln zł aktywów netto, zaś każdy z jego certyfikatów inwestycyjnych wycenianych był na 1164,56 zł. Oznacza to tyle, że od początku tego roku fundusz wypracował 2,48 proc. stopy zwrotu. Jego 12- i 24- miesięczne zwrotny to kolejno 3,32 proc. oraz 7,45 proc. 

Jak wynika z informacji marketingowych, M/S OK FIZ dąży do osiągania rocznych stóp zwrotu na poziomie 2,25-2,75 pkt proc. ponad WIBOR 3M. 

Pochodzące z wcześniejszych emisji certyfikaty funduszu notowane są na GPW, gdzie sprzedający kwotuje je na 1164,50 zł za sztukę, tj. w pobliżu wyceny z 30 września (1164,56 zł). 

Więcej wiadomości kategorii Emisje