poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Mirbud nie osiągnął 90 proc. udziału w kapitale JHM Development

msd | 09 lipca 2019
Po rozliczeniu zakończonego wezwania Mirbud zwiększy swój udział w kapitale dewelopera z obecnych 86,28 proc. do 89,09 proc.

W ogłoszonym przez Mirbud wezwaniu do sprzedaży 5,19 mln akcji JHM Development złożono zapisy obejmujące 1,94 mln akcji. Mirbud nie osiągnie więc progu 90 proc. udziału w kapitale dewelopera, by – zgodnie z planem – przymusowo wykupić mniejszościowych akcjonariuszy i ściągnąć JHM z giełdy.

Ostatecznie temat delistingu JHM nie musi zostać zamknięty, ponieważ 6,22 proc. akcji dewelopera ma też Jerzy Mirgos, główny akcjonariusz Mirbudu.

Jak wskazywaliśmy w ostatnich tygodniach, wycofanie akcji JHM z giełdowego obrotu odbiłoby się też na wartych 9,62 mln zł obligacjach dewelopera. Delisting spółki jest bowiem jednym z przypadków naruszenia warunków emisji długu.

Obligacje JHM0821 wyceniane są na 100,25 proc. nominału, co daje 5,78 proc. rentowości brutto. Spółce przysługuje prawo do przedterminowego wykupu długu. 

Więcej wiadomości o JHM Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje