niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

MLP Group chce potroić wynik EBITDA do 2028 r.

msd | 28 marca 2024
W najbliższych latach przychody, zysk EBITDA, jak i gotówka operacyjna (FFO) dewelopera mają rosnąć średniorocznie o około 20 proc., wynika z przyjętych przez niego celów strategicznych.

Zgodnie z opublikowanymi założeniami, przychody MLP Group mają wzrosnąć z 80 mln euro w 2023 r. do 83-98 mln euro w 2024 r., a w kolejnych latach nadal mają się one zwiększać średniorocznie o 20 proc., aż do 183-215 mln euro. Z kolei skorygowana o rewaluację EBITDA wzrosnąć ma z 40 mln euro w 2023 r. do 44-52 mln euro w 2024 r., a jej dalszy przyrost w kolejnych latach miałby zaowocować wypracowaniem 112-132 mln euro w 2028 r. 

Według naszych obliczeń, wskaźnik FFO, będący przybliżeniem gotówki z podstawowej działalności operacyjnej, rosnąć ma średniorocznie o 21 proc. do 51-60 mln euro w 2028 r., a wartość kapitałów własnych na akcje zwiększać się ma co roku przeciętnie o 18 proc. 

Na Catalyst notowane są trzy serie eurowych obligacji MLP Group (lutowa emisja nie trafiła jeszcze do obrotu). Do jakiegokolwiek handlu nimi jednak nie dochodzi. 

Więcej wiadomości o MLP Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst