piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

MLP Group dostanie 183,5 mln zł z emisji akcji

msd | 02 grudnia 2022
Inwestorzy zadeklarowali objęcie 2,62 mln nowych akcji dewelopera powierzchni logistycznych po cenie 70 zł za sztukę.

W wyniku przyspieszonej budowy książki popytu inwestorzy zgłosili zainteresowanie wszystkimi oferowanymi przez MLP Group akcjami. Ich cenę emisyjną ustalono na 70 zł za sztukę, co zawiera 3,8 proc. dyskonta w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z 10 poprzednich dni.

Pozyskanie nowych środków pozwoli na konsekwentną realizację naszej strategii, przyspieszenie rozwoju oraz umacnianie pozycji na rynkach, na których jesteśmy już obecni – powiedział Radosław T. Krochta, prezes MLP Group, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, część nowych akcji obejmie Israel Land Development Company, większościowy akcjonariusz MLP, który utrzyma swój udział w spółce na poziomie 41,3 proc.

Ostateczny przydział nowych akcji dewelopera nastąpić ma 8 grudnia. 

Na kilka dni przed zapowiedzią przeprowadzenia dokapitalizowania MLP Group ogłosiło też, że rozważa uplasowanie nowych papierów dłużnych. Do potencjalnej emisji miałoby dojść jeszcze w IV kwartale tego roku.

Na Catalyst notowane są cztery serie długu MLP Group o łącznej wartości 81 mln euro i terminach spłaty przypadających na lata 2023-2025. Papierami tymi nie dochodzi jednak do żadnych transakcji.

Więcej wiadomości o MLP Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst