poniedziałek, 06 grudnia 2021

Newsroom

MLP Group wyemitowało obligacje na 15 mln euro

msd | 16 października 2020
Deweloper powierzchni logistycznych uplasował 4,5-letnie papiery dłużne oprocentowane na EURIBOR 6M plus 2,95 pkt proc. marży.

Warunki wyemitowanych papierów pokrywają się z tymi, które spółka ustaliła w lutym dla pięcioletnich wówczas papierów serii MLP0225. Celem MLP Group jest bowiem asymilacja obu emisji.

Po asymilacji obligacji serii C i C1 wartość papierów obecnych na Catalyst pod nazwą MLP0225 wzrośnie do 45 mln euro.

Najnowszą emisję dewelopera objęło 17 podmiotów, którzy początkowo złożyli zapisy o wartości 16 mln euro. Konieczna była więc 6-proc. redukcja. 

Wstępnie MLP Group planowało pozyskać 10 mln euro, lecz na początku października zdecydowano o zwiększeniu wartości emisji o dodatkowe 5 mln euro.

Wszystkie trzy poprzednie serie eurowych obligacji MLP znajdują są na Catalyst, lecz do żadnych transakcji nimi nie dochodzi.

Więcej wiadomości o MLP Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje