sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Modivo z grupy CCC przedłużyło zapadalność obligacji

msd | 27 listopada 2023
W porozumieniu z należącym do SoftBanku podmiotem Modivo uzgodniło wydłużenie terminu zapadalności obligacji zamiennych z 24 sierpnia 2024 r. do 5 kwietnia 2026 r.

Nominalna wartość obligacji wyemitowanych przez Modivo w 2021 r. to 500 mln zł. Do kapitału tego stale doliczane są jednak odsetki, których wysokość zostanie podniesiona z dotychczasowych 6,99 proc. do 10,99 proc. w skali roku.

Co do zasady, intencją Modivo i SoftBanku jest to, aby spłata obligacji zamiennych nastąpiła w drodze ich konwersji na akcje podczas pierwszej oferty publicznej modowej spółki. Pierwotnie CCC planowało upublicznić Modivo w latach 2023-2024, lecz na drodze stanął kiepski sentyment do ofert publicznych, jak i pogorszenie wyników spółki.

„Podobnie jak przed okresem przedłużenia, w przypadku obowiązkowej konwersji, akcje Modivo obejmowane przez inwestora w wyniku zamiany obligacji będą emitowane po cenie rynkowej akcji Modivo, z uzgodnionym dyskontem względem wartości rynkowej po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, zależnym od daty konwersji” – podano w komunikacie.

Na początku listopada przedstawiciele CCC informowali o toczących się rozmowach z SoftBankiem w sprawie zmiany warunków emisji obligacji zamiennych.

Przed tygodniem Modivo porozumiało się z bankiem PKO BP w sprawie wydłużenia limitu kredytowego od dwa lata.

Na Catalyst notowana jest wyłącznie jedna seria obligacji samego CCC, które co pewien czas dokonuje ich amortyzacji w ślad za redukcją zadłużenia kredytowego. Warte 189,4 mln zł papiery CCC0626 oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu między innymi zastawem na akcjach Modivo. W poniedziałek rano obligacje te drożeją o 0,1 pkt proc do 94,3 proc. nominału.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst