czwartek, 14 listopada 2019

Newsroom

Najniższe od lat inwestycje Kruka

msd | 10 października 2019
Windykacyjna grupa zmniejszyła nakłady na nowe wierzytelności do ledwie 83 mln zł w III kwartale. Od dłużników otrzymała zaś w tym czasie 433 mln zł.

Nakłady Kruka na nowe wierzytelności spadały czwarty kwartał z rzędu i były najniższe od co najmniej trzech lat. Łącznie od stycznia od września windykator zainwestował 392 mln zł, czyli o 63 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Nasze inwestycje zarówno w trzecim kwartale, jak i w całym 2019 roku są niższe od zakładanych. Są one też niższe od tych w analogicznym okresie roku poprzedniego, ale transakcyjne zwroty z tych inwestycji są znacząco wyższe w zestawieniu z portfelami nabytymi w 2018 i 2017 roku. Głównie inwestowaliśmy na rynku polskim i rumuńskim (łącznie 85 proc. od stycznia do września 2019 roku), celowo ograniczając czasowo inwestycje we Włoszech i Hiszpanii. Będziemy otwierać się na powrót do inwestycji na tych rynkach – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie.

Jak podano, Kruk obserwuje rosnącą podaż portfeli w IV kwartale, który na ogół jest najbardziej aktywnym okresem pod względem transakcji zawieranych na rynku wierzytelności. Spółka liczy też, że zamieszanie wokół „frankowych banków” zwiększy ich skłonność do sprzedaży wierzytelności.

- (…) widzimy coraz więcej czynników, które w dłuższej perspektywie powinny wpłynąć na zwiększenie skłonności banków do sprzedaży portfeli. Jednym z nich może być ostatni wyrok TSUE z dnia 03.10.2019 roku dotyczący kredytów w CHF. Choć nie ma on bezpośredniego przełożenia na wyniki i sytuację Kruka, to może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży wierzytelności przez banki – powiedział Piotr Krupa.

Nominał nabytych przez Kruka portfeli spadał po trzech kwartałach o 36 proc. r/r do 4,02 mld zł. Innymi słowy, windykator płacił w tym roku średnio 9,7 proc. nominału za nabywane wierzytelności wobec 16,9 proc. przed rokiem. Jak zwykle, to raczej statystyczna ciekawostka, jeśli nie są znane pozostałe informacje o nabywanych portfelach, w tym o ich rodzaju, czy jakości.

Natomiast w III kwartale Kruk otrzymał od dłużników 433 mln zł wpłat wobec rekordowych 447 mln zł kwartał wcześniej i 381 mln zł przed rokiem. Kwartalny spadek szef Kruka tłumaczy głównie sezonowością.

Tak czy inaczej, wysoka relacja spłat do nakładów może, ale nie musi, obniżać apetyt Kruka na zewnętrzne finansowanie, w tym emisje obligacji.

Na Catalyst notowane są 22 serie obligacji windykacyjnej spółki. Najdłuższe z nich, wygasające w latach 2023-2025, rynek wycenia z 5-5,4 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rekordowa gotówka w Develii

  14 listopada 2019
  Deweloper na koniec września wykazywał 622,3 mln zł środków pieniężnych. Takiej góry pieniędzy jeszcze nie miał. Do rekordowo niskich poziomów spadły wskaźniki zadłużenia, wzrosły zaś płynnościowe.
  czytaj więcej
 • Mniejszy dług netto Erbudu

  14 listopada 2019
  Podobnie jak w ubiegłych latach (choć są od tej reguły wyjątki) Erbud wygenerował w III kwartale dodatnie przepływy operacyjne i zwiększył stan gotówki, co pozwoliło na spadek zadłużenia netto oraz związanych z nim wskaźników.
  czytaj więcej
 • Kolejna krótkoterminowa emisja od Pekao Faktoring

  13 listopada 2019
  Faktoringowa spółka uplasowała trzymiesięczne papiery o wartości nominalnej 100 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
  czytaj więcej
 • PBS w Ciechanowie zmalał w III kwartale

  13 listopada 2019
  Suma bilansowa Polskiego Banku Spółdzielczego spadła w III kwartale o 5 mln zł do 617,7 mln zł na koniec września. Po stronie aktywów bank skurczył się głównie o posiadane dłużne papiery wartościowe.
  czytaj więcej

Emisje