niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Najniższe od lat inwestycje Kruka

msd | 10 października 2019
Windykacyjna grupa zmniejszyła nakłady na nowe wierzytelności do ledwie 83 mln zł w III kwartale. Od dłużników otrzymała zaś w tym czasie 433 mln zł.

Nakłady Kruka na nowe wierzytelności spadały czwarty kwartał z rzędu i były najniższe od co najmniej trzech lat. Łącznie od stycznia od września windykator zainwestował 392 mln zł, czyli o 63 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Nasze inwestycje zarówno w trzecim kwartale, jak i w całym 2019 roku są niższe od zakładanych. Są one też niższe od tych w analogicznym okresie roku poprzedniego, ale transakcyjne zwroty z tych inwestycji są znacząco wyższe w zestawieniu z portfelami nabytymi w 2018 i 2017 roku. Głównie inwestowaliśmy na rynku polskim i rumuńskim (łącznie 85 proc. od stycznia do września 2019 roku), celowo ograniczając czasowo inwestycje we Włoszech i Hiszpanii. Będziemy otwierać się na powrót do inwestycji na tych rynkach – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie.

Jak podano, Kruk obserwuje rosnącą podaż portfeli w IV kwartale, który na ogół jest najbardziej aktywnym okresem pod względem transakcji zawieranych na rynku wierzytelności. Spółka liczy też, że zamieszanie wokół „frankowych banków” zwiększy ich skłonność do sprzedaży wierzytelności.

- (…) widzimy coraz więcej czynników, które w dłuższej perspektywie powinny wpłynąć na zwiększenie skłonności banków do sprzedaży portfeli. Jednym z nich może być ostatni wyrok TSUE z dnia 03.10.2019 roku dotyczący kredytów w CHF. Choć nie ma on bezpośredniego przełożenia na wyniki i sytuację Kruka, to może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży wierzytelności przez banki – powiedział Piotr Krupa.

Nominał nabytych przez Kruka portfeli spadał po trzech kwartałach o 36 proc. r/r do 4,02 mld zł. Innymi słowy, windykator płacił w tym roku średnio 9,7 proc. nominału za nabywane wierzytelności wobec 16,9 proc. przed rokiem. Jak zwykle, to raczej statystyczna ciekawostka, jeśli nie są znane pozostałe informacje o nabywanych portfelach, w tym o ich rodzaju, czy jakości.

Natomiast w III kwartale Kruk otrzymał od dłużników 433 mln zł wpłat wobec rekordowych 447 mln zł kwartał wcześniej i 381 mln zł przed rokiem. Kwartalny spadek szef Kruka tłumaczy głównie sezonowością.

Tak czy inaczej, wysoka relacja spłat do nakładów może, ale nie musi, obniżać apetyt Kruka na zewnętrzne finansowanie, w tym emisje obligacji.

Na Catalyst notowane są 22 serie obligacji windykacyjnej spółki. Najdłuższe z nich, wygasające w latach 2023-2025, rynek wycenia z 5-5,4 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje