środa, 08 kwietnia 2020

Newsroom

Najnowsza emisja MLP Group trafiła na Catalyst

msd | 26 lutego 2020
Tym razem kupon pięcioletnich obligacji w euro deweloper ustalił na EURIBOR 6M plus 2,95 pkt proc. marży, co daje 2,59 proc. rocznie w pierwszym okresie odsetkowym.

Wartość niezabezpieczonych papierów serii C ustalono na 30 mln euro. Spółka płaci za nie więcej niż podczas emisji pięcioletniego długu w 2018 r. (EURIBOR plus 2,75 pkt proc.), ale mniej niż w 2017 r. (3,35 pkt proc. marży).

Warte 30 mln euro papiery uplasowano w ramach przyjętego w grudniu programu emisji do 60 mln euro. Zakłada on, że adresatami obligacji dewelopera będą wyłącznie inwestorzy kwalifikowani.

W środę do godz. 10.45 nie handlowano debiutującymi papierami MLP0225. Nieprędko może się to zmienić, jeśli weźmiemy pod uwagę, że dwiema wcześniejszymi emisjami jeszcze nigdy na GPW nie handlowano.

Więcej wiadomości o MLP Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje