sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Najnowsza instytucjonalna emisja Kruka debiutuje na Catalyst

msd | 30 stycznia 2023
Windykator wprowadził do obrotu warte 120 mln zł sześcioletnie papiery dłużne, które uplasował na przełomie roku wśród 20 inwestorów instytucjonalnych.

Za debiutujące obligacje KRU0129 spółka płaci WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży. Mimo, że kondycja finansowa samego Kruka nie uległa istotnej zmianie, to sytuacja rynkowa zmusiła spółkę do podniesienia kuponu w stosunku do poprzednich emisji adresowanych do inwestorów instytucjonalnych (w 2021 r. Kruk plasował papiery z 3,7 pkt proc. marży i sześcioletnim okresie spłaty, a w 2022 r. zszedł z marżą do 3,2 pkt proc., ale skracając efektywny tenor do ok. 4,5 lat).

Zgodnie z warunkami emisji, sześcioletni okres spłaty długu Kruka będzie mógł ulec skróceniu, ponieważ spółka zagwarantowała sobie opcję wcześniejszej spłaty, z której może korzystać w dniach płatności odsetek, ale nie wcześniej niż w styczniu 2026 r. Ponadto, wyjściowa marża może wzrosnąć z 4,5 do 5,0 pkt proc., jeśli relacja długu netto do kapitałów własnych przekroczy 2,2x. Niezależnie od tego, Kruk zobowiązał się utrzymać wskaźnik dług netto/kapitały własne poniżej 3,0x, a relacja dług netto/EBITDA gotówkowa nie może przekroczyć 4,0x.

Warte 120 mln zł obligacje Kruka trafiły do 20 inwestorów, którzy wzięli udział w grudniowej ofercie (sam przydział długu nastąpił w styczniu). Emisja została uplasowana w ramach bezprospektowego programu o łącznej wartości do 1,4 mld zł, z którego spółka pozyskała dotychczas 800 mln zł.

W poniedziałek do południa nie handlowano debiutującymi papierami KRU0129. W najlepszej ofercie kupna kwotowane są one na 100 proc., ale przy braku jakichkolwiek zleceń sprzedaży.

Na Catalyst znajduje się 19 serii obligacji Kruka o łącznej wartości prawie 1,51 mld zł, z czego w tym i kolejnym roku spółka musi spłacić odpowiednio 65 mln zł oraz 50 mln zł.

Pochodzące z ostatnich publicznych ofert adresowanych do inwestorów indywidualnych papiery KRU1127 i KR11127, za które windykator płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc., wyceniane są odpowiednio na 100,62 proc. oraz 101,3 proc. nominału (docelowo obie serie zostaną zasymilowane).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

 • Kruk rozważa emisję euroobligacji

  14 marca 2023
  Spółka przyjęła program emisji o wartości do 350 mln euro i rozważa możliwość uplasowania w jego ramach pierwszych papierów dłużnych.
  czytaj więcej
 • Moody’s ceni Kruka wyżej niż S&P

  14 marca 2023
  Agencja Moody’s nadała windykatorowi rating korporacyjny Ba1, tj. o dwa oczka powyżej oceny równolegle wystawionej przez S&P.
  czytaj więcej
 • S&P nadała Krukowi rating BB-

  13 marca 2023
  Agencja przyznała windykatorowi długoterminową ocenę w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BB- z perspektywą stabilną. Mimo spekulacyjnego charakteru ratingu i spodziewanego wzrostu zadłużenia, S&P spodziewa się, że poziom zlewarowania pozostanie mocną stroną Kruka na tle europejskich konkurentów.
  czytaj więcej
 • Lutowa emisja Kruka debiutuje na Catalyst

  13 marca 2023
  W pierwszych giełdowych transakcjach uplasowane wśród inwestorów indywidualnych papiery KR10228 wyceniano między 99,5 a 100 proc. wartości nominalnej.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst