poniedziałek, 06 kwietnia 2020

Newsroom

Nieliczni inwestorzy wezwali Vantage do przedterminowego wykupu

msd | 20 lutego 2020
Wrocławski deweloper otrzymał żądania wcześniejszej spłaty obligacji na mniej niż 1 proc. długu, który można było postawić w stan wymagalności po zmianach właścicielskich w spółce.

W minioną środę z obrotu na Catalyst wycofano obligacje VTG0521 i VTG0721 o wartości odpowiednio 320 i 285 tys. zł. W czwartek wycofano zaś jeszcze 90 tys. zł papierów VTG0520. Jeśli to nie koniec przedterminowych wykupów, które musiało przeprowadzić Vantage Development, to już na pewno tego końca blisko.

Jak się dowiedzieliśmy w spółce, otrzymała ona dziewięć wezwań do przedterminowego wykupu obligacji VTG0520, VTG0521 i VTG0721 o łącznej wartości nieprzekraczającej 1 proc. emisji. W najgorszym razie chodzić miałoby więc o niewiele ponad 1 mln zł ze 125 mln zł.

W pierwszej połowie stycznia Vantage Development potwierdziło, że doszło do naruszenia warunków emisji trzech serii obligacji (czterech, jeśli nie uwzględnić asymilacji) w związku z przejęciem spółki przez niemieckiego dewelopera TAG Immoblien. Inwestorzy mieli 30 dni na skorzystanie z prawa do przedterminowego wykupu długu.

Niezależnie od pomniejszych wykupów na skutek złożonych żądań, deweloper zapowiedział też przyspieszenie spłaty papierów VTG0520, wartych obecnie 44,91 mln zł. Ich przedterminowy wykup odbędzie się 29 lutego. 

Na Catalyst, przynajmniej na razie, pozostaną trzy pozostałe serie papierów dewelopera – wspomniane VTG0521 i VTG0721, a także VTG1022, których naruszenie warunków emisji nie objęło. W związku z wycofaniem akcji z GPW, co jest następstwem zmian właścicielskich, w każdym z trzech przypadków spółka będzie musiała podnieść wysokość bazowej marży o dodatkowe 0,5 pkt proc.

Więcej wiadomości o Vantage Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje