środa, 24 maja 2017

Newsroom

Niższe zadłużenie grupy Robyg

ems | 18 maja 2017
Dług netto spadł na koniec marca o ponad 68 mln zł, mimo że w tym samym czasie saldo gotówki obniżyło się o 51,7 mln zł.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

 • Robyg planuje podwyższenie kapitału by wejść na nowy rynek

  11 maja 2017
  Deweloper chciałby wyemitować 26,3 mln akcji, co przy średnioważonym kursie rynkowym z ostatnich sześciu miesięcy oznacza apetyt spółki na ponad 80 mln zł nowych środków.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań wciąż ma się dobrze

  11 kwietnia 2017
  W I kwartale notowani na Catalyst deweloperzy sprzedali 6,56 tys. lokali, czyli o 26,6 proc. więcej niż przed rokiem. Brak oznak spowolnienia prowadzić może do utrzymania wysokich apetytów na finansowanie długiem.
  czytaj więcej
 • Raport DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst nie zwalniają tempa

  06 kwietnia 2017
  Wiodący deweloperzy z rynku Catalyst wykorzystują dobrą koniunkturę na rynku, poprawiając wolumeny sprzedaży i wyniki. Utrzymujące się pozytywne warunki makroekonomiczne wspierające popyt na mieszkania oraz duża aktualna i przygotowywana oferta deweloperów pozwalają sądzić, że w 2017 r. wyśrubują oni rekordy sprzedażowe, które przełożą się na rekordowe wyniki w latach 2017-2018.
  czytaj więcej
 • Robyg obniżył wskaźniki płynności

  16 marca 2017
  To skutek nie tylko ogólnego wzrostu zadłużenia finansowego deweloperskiej grupy, ale i pogorszenia struktury jego zapadalności. Obligatariusze nie mają się jednak czym obawiać, dość wspomnieć, że Robyg miał 327,7 mln zł gotówki na koniec 2016 r.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Atal wzmocnił płynność gotówkową przed wypłatą dywidendy

  23 maja 2017
  Dodatnie przepływy operacyjne i wzrost zadłużenia finansowego w I kwartale zapewniły deweloperskiej grupie zwiększenie salda gotówki do 262,3 mln zł, poziomu zbliżonego do wartości krótkoterminowych zobowiązań pomniejszonych o przedpłaty od klientów.
  czytaj więcej
 • Admiral Boats wydzierżawił działalność produkcyjną łodzi

  23 maja 2017
  Spółka ma otrzymywać 61,6 tys. zł w ramach czynszu w zamian za oddanie w dzierżawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), zajmującej się produkcją łodzi motorowych.
  czytaj więcej
 • Zysk Bestu spadł o 82 proc. w I kw.

  18 maja 2017
  W pierwszym kwartale zysk netto windykacyjnej grupy spadł o 81,9 proc. r/r do 6,2 mln zł. Po części to wina zdarzeń o charakterze niegotówkowym. Mimo kolejnych inwestycji przepływy gotówkowe były dodatnie, a przetrzymanie wysokiego poziomu gotówki na przełomie kwartałów pozwoliło utrzymać wskaźnik zadłużenia na podobnym poziomie co w grudniu.
  czytaj więcej
 • Medort zapłaci wyższy kupon od istniejących obligacji

  18 maja 2017
  Decyzją zgromadzenia obligatariuszy bazowa marża dla notowanych na Catalyst papierów serii C wzrośnie z 5,2 pkt proc. do 6,2 pkt proc. To dla spółki produkującej i dystrybuującej sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny cena za m.in. podniesienie limitu wskaźnika zadłużenia.
  czytaj więcej

Emisje