sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Nowe detaliczne obligacje Ghelamco Invest debiutują na GPW

msd | 28 listopada 2023
Należąca do deweloperskiej grupy spółka celowa wprowadziła do obrotu czteroletnie zielone papiery, za które zobowiązała się płacić 4 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Za wprowadzonymi do obrotu obligacjami GHE1027 o wartości 125 mln zł kryją się dwie emisje prospektowe, na które Ghelamco Invest zamknęło zapisy pod koniec października i na początku listopada. W pierwszej ofercie spółka proponowała 75 mln zł, uzyskując 133 mln zł popytu, mimo że okres subskrypcji skrócono z 15 do pięciu dni. Druga emisja o wartości 50 mln zł trwała natomiast trzy dni i przyniosła spółce zapisy na obligacje o wartości nominalnej 111,9 mln zł. Krótko rzecz ujmując, powrót po ponad trzyletniej przerwie na rynek detalicznego długu deweloper może zaliczyć do udanych, co powinno sprzyjać decyzjom o zaoferowaniu inwestorom indywidualnym kolejnych papierów (obowiązujący do września przyszłego roku prospekt daje Ghelamco możliwość pozyskania kolejnych 125 mln zł).

Jak zawsze, wyemitowane obligacje zabezpieczono poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje polskie projekty grupy Ghelamco.

We wtorek do godz. 13:30 debiutującymi papierami GHE1027 zawarto 19 transakcji o łącznej wartości 145,8 tys. zł przy cenach pomiędzy 98,99 a 99,5 proc. nominału (średnio 99,05 proc., ważąc wolumenem). Przy czym, za kurs odniesienia przyjęto 97,91 proc., ponieważ obie oferty na rynku pierwotnym prowadzone były przy cenie emisyjnej uwzględniającej około 2-proc. dyskonto, którego dokładna wartość zależała od dnia złożenia zapisu.

Na Catalyst notowanych jest łącznie 11 serii obligacji Ghelamco Invest, w tym dziewięć o zmiennym kuponie, każdorazowo ustalanym według formuły WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Dwie inne serie wygasające w 2027 r., ale o siedem miesięcy wcześniej względem debiutujących we wtorek papierów GHE1027, wyceniane są w okolicach 99,2 proc.  

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst