czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

NWZ Getin Noble Banku zdecyduje o odwołaniu L. Czarneckiego z rady nadzorczej

msd | 01 października 2020
Zwołane na 29 października Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie banku zajmie się wnioskiem Komisji Nadzoru Finansowego o odwołanie głównego akcjonariusza ze składu rady nadzorczej.

Pomimo, że KNF jasno określiła się w sprawie dalszej obecności Leszka Czarneckiego w radzie nadzorczej GNB, projekt uchwał na październikowe NWZ wciąż przewiduje alternatywny scenariusz, w którym główny akcjonariusz pozostanie na swoim stanowisku. Na wypadek gdyby uchwała o odwołaniu przewodniczącego rady nadzorczej nie została przyjęta, przygotowano także kolejną, w której NWZ wprost postanawia nie uwzględnić wniosku KNF. W uchwale tej NWZ miałoby „podtrzymać ocenę odpowiedniości” Leszka Czarneckiego w sprawie sprawowania funkcji członka rady.

NWZ w sprawie odwołania głównego akcjonariusza ze składu rady nadzorczej odbędzie się 29 października.

W ostatnich dniach KNF wszczęła postępowanie administracyjne o zawieszenie Leszka Czarneckiego w czynnościach członka rady nadzorczej GNB i siostrzanego Idea Banku. Równocześnie nadzorca skierował do walnych zgromadzeń obu banków wniosek o odwołanie głównego akcjonariusza ze składu rady nadzorczej. Działania KNF mają być motywowane czynnościami prokuratury, która zdecydowała o postawieniu Leszkowi Czarneckiemu zarzutów związanych z aferą GetBacku. Na tej podstawie nadzorca uznał, że główny akcjonariusz GNB i Idea Banku nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków jako przewodniczący rad nadzorczych.

Analogiczne NWZ Idea Banku odbędzie się 28 października.

Na Catalyst notowane są 22 serie podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku. Trzy serie z terminami wykupu w listopadzie i grudniu tego roku wyceniane są przez sprzedających w okolicach 98,5-99 proc. nominału, ale już nieco dłuższe papiery, z terminami spłaty od lutego do kwietnia przyszłego roku, wyceniane są w okolicach 90 proc. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst