sobota, 17 lutego 2018

Newsroom

Obligacje „Nowej Europy” mogą przynieść zysk

Krzysztof Izdebski, Union Investment TFI | 31 lipca 2017
Obligacje krajów strefy euro zaczęły tracić po ostatnich wypowiedziach członków Europejskiego Banku Centralnego. Zysków na rynku obligacji warto obecnie poszukać w „Nowej Europie”, m.in. na Węgrzech i w Turcji. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej wciąż atrakcyjnie prezentują się obligacje polskie.

Krzysztof Izdebski, Union Investment TFIZ przymrużeniem oka można powiedzieć, że bank centralny strefy euro pozazdrościł amerykańskiej Rezerwie Federalnej i postanowił trochę postraszyć inwestorów. Świetnie obrazuje to zachowanie obligacji skarbowych w USA i Europie w ostatnim miesiącu. Podczas gdy rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich wzrosła z 2,2 proc. do 2,3 proc., europejskie papiery rządowe przeceniły się dużo bardziej. Ucierpiały także niemieckie obligacje, których rentowność wzrosła do 0,5-0,6 proc.

Polskie obligacje atrakcyjne pomimo niższej premii względem niemieckich papierów

Podczas gdy sytuacja na rynku obligacji jest niepewna, rentowność obligacji emitowanych przez Niemcy istotnie wpływa na popyt na dług skarbowy państw z Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestujący w naszym regionie zwracają bowiem uwagę na wysokość premii (spreadu), jaką lokalne obligacje oferują względem niemieckich.

Dla zobrazowania, premia za inwestowanie w Polsce, czyli różnica w oprocentowaniu pomiędzy polskimi i niemieckimi obligacjami, zmniejszyła się z 3,4 proc. (po spadkach wywołanych zwycięstwem Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich) do 2,7 proc.

Dobrą wiadomością jest, że niezależne od tej premii polskie obligacje skarbowe wciąż są atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów. Przemawiają za tym dobra sytuacja gospodarcza, stabilna inflacja i świetne wykonanie budżetu.

Obligacje „Nowej Europy” też mają potencjał

W najbliższych miesiącach widzimy potencjał w funduszach obligacyjnych „Nowej Europy”, które oprócz Polski mają w swoim spektrum inwestycyjnym kraje takie jak Węgry czy Turcja.

Sytuacja na Węgrzech wygląda podobnie jak w Polsce. Pomimo niższego ratingu kredytowego, inwestorzy są skłonni pożyczać pieniądze węgierskiemu rządowi taniej niż polskiemu. W rezultacie rentowność obligacji 10-letnich na Węgrzech jest obecnie na poziomie 3,1-3,2 proc., podczas gdy w Polsce wynosi około 3,3 proc. Jeszcze większe różnice występują w przypadku papierów o krótszym terminie zapadalności. Poza napływem kapitału zagranicznego, jest to rezultat wewnętrznych regulacji i wynikającej z nich aktywności węgierskich banków komercyjnych. W poszukiwaniu dodatkowych zysków z nadwyżek finansowych, banki są zmuszone kupować bony skarbowe po 0,2 proc., ale także wyżej oprocentowane obligacje o 5- i 10-letnim terminie do wykupu. Nie jest to wymarzona sytuacja dla samych banków, za to bardzo dobra dla… funduszy inwestujących w węgierskie obligacje.

Duży potencjał do zarobku dają również obligacje tureckie. Rentowność 10-letnich papierów rządowych w Turcji przekracza obecnie 10 proc. Oczywiście w przypadku inwestowania nad Bosforem trzeba mieć świadomość dużo wyższego ryzyka. Poza inflacją na poziomie 11 proc., największą niedogodność stanowią duże wahania tureckiej liry w stosunku do innych walut.

Biorąc pod uwagę potencjał polskich, węgierskich czy tureckich obligacji, a także gorszą sytuację na rynku długu w Europie Zachodniej, fundusze obligacyjne „Nowej Europy” mogą być obecnie dobrym kierunkiem do poszukiwania zysku.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Kupony w górę

  16 lutego 2018
  GetBack jest drugim po Beście emitentem, który zdecydował się na podniesienie marży w nowej emisji publicznej, z tym, że jego podwyżka jest bardziej konkretna (40 punktów bazowych). W kolejnych miesiącach wzrost marż nie musi ograniczać się do windykatorów.
  czytaj więcej
 • Tygodniowy przegląd rynku obligacji: Kryzys? Jaki kryzys?

  15 lutego 2018
  Rozpoczyna się nowy etap zmienności. Wysoka zmienność wywiera coraz większą presję na i tak słabe spready kredytowe. Sytuacja obligacji o wysokich rentownościach nie musi być zła, ponieważ są mniej wrażliwe na wzrost stóp procentowych. To nie kryzys, jesteśmy na późnym etapie cyklu koniunkturalnego i możemy to wykorzystać.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Śmierć LIBOR-u. A co z WIBOR-em?

  28 lipca 2017
  Skutki wygaszenia LIBOR-u z końcem 2021 r. (tego chce Bank Anglii) są dla Catalyst czysto akademickie. Bo skoro można „zamknąć LIBOR”, być może kiedyś taki sam los czeka WIBOR?
  czytaj więcej
 • Draghi i potencjalna normalizacja w centrum uwagi

  26 lipca 2017
  Rentowności europejskich obligacji rządowych poszły w górę z powodu oczekiwań zmiany polityki EBC, którego posiedzenie z ubiegłego tygodnia nie przyniosło wielu nowych sygnałów. Uwaga skupi się teraz na wystąpieniu Draghiego 24 sierpnia w Jackson Hole.
  czytaj więcej

Emisje