czwartek, 25 lutego 2021

Newsroom

Obligacyjny prospekt MCI Capital trafił do KNF

msd | 14 października 2020
Spółka złożyła w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu umożliwiającego emisje obligacji w ramach przyjętego we wrześniu programu o wartości 100 mln zł.

Informację o postępowaniu prospektowym wobec MCI Capital Komisja Nadzoru Finansowego podała w miniony wtorek. Sam wniosek został jednak złożony dwa tygodnie wcześniej, dowiedzieliśmy się w spółce.

Pod koniec września MCI Capital przyjął program emisji obligacji o wartości 100 mln zł. W jego ramach spółka będzie mogła plasować papiery z okresem spłaty do pięciu lat, które trafią do obrotu na GPW. 

Po ostatnich wyjściach z inwestycji, w I półroczu grupa MCI spłaciła 300 mln zł kredytów i obligacji. Na GPW pozostaje obecnie tylko jedna seria papierów spółki. To warte 45 mln zł obligacje MCI1221, które notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

W sierpniu MCI Capital uplasowało dwie serie trzyletnich obligacji, wartych kolejno 79 mln zł oraz 20 mln zł. Pierwsza z nich miała charakter długu wewnątrzgrupowego, drugą zaś miały objąć instytucje finansowe.

Niecałe dwa tygodnie temu warte 30 mln zł obligacje, które pochodziły z publicznej oferty prospektowej, spłacił fundusz MCI.PrviateVentures FIZ. Dwie kolejne serie, każda na 40 mln zł, wygasać będą w listopadzie 2021 r. i lutym 2022 r. 

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje