niedziela, 24 stycznia 2021

Newsroom

Obligatariusze GetBacku wytoczyli Idea Bankowi powództwa na 132 mln zł

msd | 24 września 2020
Przez cztery miesiące, od 19 maja do 21 września, wartość toczących się wobec banku spraw cywilnych dotyczących obligacji GetBacku wzrosła o kolejne 31,3 mln zł.

Zdecydowana większość toczących się wobec Idea Banku spraw wytoczonych przez nabywców papierów dłużnych GetBacku znajduje się na etapie pierwszej instancji, gdzie bank ma już na koncie pierwsze niekorzystne wyroki. Na razie na żadną ze spraw nie zawiązano rezerwy, wynika ze sprawozdania finansowego za I półrocze. 

Bank nie zdradza natomiast wartości ugód zawartych dotychczas z obligatariuszami.

Aktualnie Idea Bank znajduje się też w procesie odwoławczym od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w której stwierdzono, że bank stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów podczas proponowania nabycia obligacji GetBacku. Uprawomocnienie wyroku oznaczałoby konieczność wypłaty obligatariuszom około 42 mln zł rekompensat.

W ostatnich dniach prokuratura zapowiedziała zamiar postawienia zarzutów Leszkowi Czarneckiemu w związku z aferą Getbacku.

Sam bank w sierpniu opuścił Catalyst, gdzie notowana była jedna seria jego obligacji. Łącznie w ostatnich dwóch miesiącach wykupił on w sumie 13 serii podporządkowanego długu o całkowitej wartości 244 mln zł.

Tymczasem na koniec II kwartału współczynniki kapitałowe bankowej grupy wciąż pozostawały na granicy zera (TCR i T1/CET1 to kolejno 0,86 proc. oraz 0,30 proc.), a jej płynność wyraźnie spadła (LCR obniżył się w II kw. ze 151 proc. do 129 proc.). Skonsolidowany zysk netto Idei symbolicznie przekroczył 1 mln zł w II kwartale, a zarząd banku zapowiedział przedstawienie KNF nowego planu naprawy w połowie października.

- Działamy normalnie, pomimo doniesień medialnych, jakie w ostatnim czasie pojawiają się wokół naszego banku oraz głównego akcjonariusza, a także decyzji niektórych organów państwa. Nasze najważniejsze cele to dbanie o dobro klientów i akcjonariuszy oraz wzmocnienie kapitałowe banku. Konsekwentnie prowadzimy politykę odbudowy wiarygodności i nasi klienci to doceniają – powiedział Jerzy Pruski, p.o. prezesa Idea Banku, cytowany w czwartkowym komunikacie prasowym.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje