piątek, 28 lutego 2020

Newsroom

Obligatariusze Work Service zgodzili się na 70-proc. strzyżenie

msd | 27 stycznia 2020
Właściciele trzech serii obligacji wygasających w maju tego roku godzą się na stratę 24,7 mln zł, jeśli tylko pozostałe 10,6 mln zł otrzymają w jednej płatności.

Ustalenia z obligatariuszami to część szerszych negocjacji, które Work Service prowadzi z potencjalnym inwestorem. Jeden z warunków jego ewentualnej inwestycji w spółkę jest właśnie pozasądowa redukcja obligacyjnych długów.

Wygasające 29 maja papiery dłużne serii W, X oraz Z warte są łącznie 35,25 mln zł. Obligatariusze zgodzili się natomiast odsprzedać te papiery za 30 proc. ich wartości nominalnej.

W ramach wynegocjowanych warunków (…) wszyscy obligatariusze uzyskali wewnętrzne zgody dotyczące ewentualnej sprzedaży posiadanych obligacji w ramach transakcji pomiędzy spółką a międzynarodowym inwestorem branżowym, zakładając 70 proc. dyskonto (lub umorzenie) kwoty wierzytelności, pod warunkiem m.in. otrzymania jednorazowej płatności w wysokości 30 proc. wartości wierzytelności z tytułu obligacji, tj. 10.575.000,00 PLN po realizacji transakcji z inwestorem – poinformowało Work Service.

Jak podano, spółka zamierza prowadzić dalsze negocjacje z wierzycielami, między innymi w celu uzgodnienia docelowej dokumentacji transakcyjnej.

Żadna z trzech serii obligacji Work Service nie była notowana na Catalyst. To obligacje restrukturyzacyjne, wyemitowane w grudniu 2018 r., gdy formalnie spółka znajdowała się już w defaulcie (WSE nie dotrzymało pierwotnych terminów wykupu długu).

Warto nadmienić, że zgoda na 70-proc. haircut nie obejmuje obligacji serii SHB, także wyemitowanych w grudniu 2018 r., także wygasających 29 maja tego roku. To warte 8,6 mln zł papiery, które w większości (7 mln zł) objęli założyciele spółki – Tomasz Misiak i Tomasz Hanczarek. 

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje