piątek, 26 maja 2017

Newsroom

Obroty na Catalyst spadły trzeci rok z rzędu

msd | 10 stycznia 2017
Wartość sesyjnego handlu obligacjami firm spadła w 2016 r. do 1,3 mld zł. Miniony rok zakończył się też rekordowo niską liczbą debiutów nowych spółek na Catalyst.

Z perspektywy wartości obrotów na wtórnym rynku długu przedsiębiorstw trudno byłoby obronić tezę o rosnącej popularności obligacji korporacyjnych. Pomimo rosnącego popytu na tego rodzaju instrumenty, między innymi w ofertach publicznych, Catalyst kolejny rok kończy ze spadkiem wartości sesyjnych obrotów. W 2016 r. podsumowano je na 1,3 mld zł wobec 1,43 mld zł w 2015 r. oraz 1,63 mld zł i 1,94 mld zł odpowiednio w 2014 oraz 2013 r. 

Innym budzącym niepokój sygnałem jest gwałtowny spadek liczby debiutów nowych spółek. W ubiegłym roku na Catalyst weszło 18 nowych firm wobec 28 przed rokiem i od 41 do 60 w latach 2011-2014. W zasadzie gorszy pod względem debiutów był tylko niepełny 2009 r., gdyż rynek obligacji uruchomiono wówczas pod koniec września. 

Spadek liczby debiutujących podmiotów, nieco na siłę, wiązać można też z większą dojrzałością rynku. Z jednej strony oznaczałoby to pewne oswojenie ryzyka kredytowego, co po części widać w naszym indeksie defaultów i oczekiwaniach na 2017 r., z drugiej zaś to powód, dla którego tak trudno o dywersyfikację obligacyjnego portfela na Catalyst.

Największymi obrotami ubiegły rok zakończyły obligacje Cyfrowego Polsatu. Sesyjne obroty wartą 1 mld zł serią CPS0721 wyniosły 102,9 mln zł, co znaczy, że właściciela zmieniła co dziesiąta obligacja, podczas gdy zeszłoroczna średnia dla Catalyst to około 6,5 proc. (mediana 2,9 proc.). 

Cyfrowy Polsat był jedynym emitentem, który na jednej serii mógł liczyć na obroty przekraczające 100 mln zł. Barierę tę przebiły jeszcze Alior Bank i Getin Noble Banki (odpowiednio 149,8 oraz 145,7 mln zł), ale nie na jednej, a na kilku seriach, w przypadku GNB nawet ponad 30. Wysokie, przekraczające 80 mln zł obroty sesyjne, można było obserwować jeszcze na obligacjach Ghelamco, Kruka i Orlenu.

Ogółem sesyjne obroty na Catalyst w 2016 r. wzrosły o 9,2 proc. r/r do 2,35 mld zł, co było jednak zasługą wzrostu aktywności inwestorów na papierach skarbowych.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Grupa XSystem ponownie bez gotówki

  25 maja 2017
  Niedawny debiutant z rynku Catalyst zakończył miniony kwartał z 20 tys. zł środków pieniężnych, z czego 16 tys. zł miało ograniczoną możliwość dysponowania. Grupa podwoiła stratę na sprzedaży i znacznie zmniejszyła należności, przez co wykazuje też niską płynność szybką.
  czytaj więcej
 • Erbudu mniej coraz

  25 maja 2017
  Na koniec marca aktywa grupy wynosiły 841,3 mln zł wobec 947,3 mln zł w grudniu. Ubytek ponad 100 mln zł można tłumaczyć sezonowością i wypłatą dywidendy, ale zjawisko wykracza poza jeden kwartał.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: W 2016 r. firmy nie wykupiły obligacji za 92,2 mln zł

  10 stycznia 2017
  Wśród notowanych na Catalyst emisji, które zapadały w ubiegłym roku, nie spłacono 3,6 proc. zadłużenia. To tyle, co przed rokiem. Znacznie wzrósł natomiast udział niewykupionych obligacji wśród najmniejszych emisji, kierowanych najczęściej do inwestorów detalicznych.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy zwiększyli sprzedaż o jedną piątą

  09 stycznia 2017
  Notowane na Catalyst spółki deweloperskie sprzedały w ubiegłym roku co najmniej 20,3 tys. mieszkań. Główni gracze ani myślą zwalniać tempa w tym roku.
  czytaj więcej

Emisje