sobota, 25 listopada 2017

Newsroom

Obroty na Catalyst spadły trzeci rok z rzędu

msd | 10 stycznia 2017
Wartość sesyjnego handlu obligacjami firm spadła w 2016 r. do 1,3 mld zł. Miniony rok zakończył się też rekordowo niską liczbą debiutów nowych spółek na Catalyst.

Z perspektywy wartości obrotów na wtórnym rynku długu przedsiębiorstw trudno byłoby obronić tezę o rosnącej popularności obligacji korporacyjnych. Pomimo rosnącego popytu na tego rodzaju instrumenty, między innymi w ofertach publicznych, Catalyst kolejny rok kończy ze spadkiem wartości sesyjnych obrotów. W 2016 r. podsumowano je na 1,3 mld zł wobec 1,43 mld zł w 2015 r. oraz 1,63 mld zł i 1,94 mld zł odpowiednio w 2014 oraz 2013 r. 

Innym budzącym niepokój sygnałem jest gwałtowny spadek liczby debiutów nowych spółek. W ubiegłym roku na Catalyst weszło 18 nowych firm wobec 28 przed rokiem i od 41 do 60 w latach 2011-2014. W zasadzie gorszy pod względem debiutów był tylko niepełny 2009 r., gdyż rynek obligacji uruchomiono wówczas pod koniec września. 

Spadek liczby debiutujących podmiotów, nieco na siłę, wiązać można też z większą dojrzałością rynku. Z jednej strony oznaczałoby to pewne oswojenie ryzyka kredytowego, co po części widać w naszym indeksie defaultów i oczekiwaniach na 2017 r., z drugiej zaś to powód, dla którego tak trudno o dywersyfikację obligacyjnego portfela na Catalyst.

Największymi obrotami ubiegły rok zakończyły obligacje Cyfrowego Polsatu. Sesyjne obroty wartą 1 mld zł serią CPS0721 wyniosły 102,9 mln zł, co znaczy, że właściciela zmieniła co dziesiąta obligacja, podczas gdy zeszłoroczna średnia dla Catalyst to około 6,5 proc. (mediana 2,9 proc.). 

Cyfrowy Polsat był jedynym emitentem, który na jednej serii mógł liczyć na obroty przekraczające 100 mln zł. Barierę tę przebiły jeszcze Alior Bank i Getin Noble Banki (odpowiednio 149,8 oraz 145,7 mln zł), ale nie na jednej, a na kilku seriach, w przypadku GNB nawet ponad 30. Wysokie, przekraczające 80 mln zł obroty sesyjne, można było obserwować jeszcze na obligacjach Ghelamco, Kruka i Orlenu.

Ogółem sesyjne obroty na Catalyst w 2016 r. wzrosły o 9,2 proc. r/r do 2,35 mld zł, co było jednak zasługą wzrostu aktywności inwestorów na papierach skarbowych.

 • KNF nieznacznie obniżyła wymóg kapitałowy wobec GNB

  24 listopada 2017
  Dodatkowy wymóg kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka kredytów walutowych spadł w Getin Noble Banku z dotychczasowych 1,89 pkt proc. do 1,72 pkt proc. To ulga tylko chwilowa, bo od stycznia znów rosną wymogi wobec całego sektora bankowego.
  czytaj więcej
 • Getin Noble Bank miał 75,1 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw.

  16 listopada 2017
  Wciąż słabe wyniki wymagają od banku wielu działań, aby utrzymane zostały odpowiednie wskaźniki kapitałowe. GNB przyznaje jednak, że uderzyć w nie może rekomendacja KNF ograniczająca inwestorom detalicznym dostęp do obligacji podporządkowanych.
  czytaj więcej
 • Dług netto Cyfrowego Polsatu przestał spadać

  09 listopada 2017
  Wprawdzie zadłużenie finansowe medialno-telekomunikacyjnej grupy ponownie spadło, ale z powodu słabszego gotówkowo kwartału sam dług netto oraz wskaźnik dług netto/EBITDA zakończyły trwające półtora roku delewarowanie. Refinansowanie taniejących ostatnio obligacji nie jest brane pod uwagę.
  czytaj więcej
 • Sierpniowa emisja GNB w obrocie

  06 listopada 2017
  Getin Noble Bank wprowadził na Catalyst prawdopodobnie przedostatnią serię podporządkowanych obligacji, które plasował wśród szerokiego grona inwestorów detalicznych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje