czwartek, 29 września 2022

Newsroom

Od czwartku zapisy w publicznej emisji obligacji Bestu

Emil Szweda | 04 lipca 2021
Gdyńska spółka wraca do publicznych emisji obligacji po trzyipółrocznej przerwie. Na początek oferuje 4,4 stałych odsetek za pięcioletnie papiery. Wartość emisji ustalono na 25 mln zł.

Emisja plasowana jest w ramach konsorcjum, którego liderem jest DM BOŚ, ale zapisy można składać także w Michael / Ström Dom Maklerski, Ipopema Securities oraz Noble Securities. Minimalny zapis to jedna obligacja o nominale 100 zł.

Pieniądze z emisji Best chce przeznaczyć na inwestycje w parkiety wierzytelności.

Spodziewamy się, że odbudowująca się podaż wierzytelności nieregularnych, w tym zwłaszcza portfeli bankowych, stwarza sprzyjające warunki do inwestycji dla firm takich jak Best. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do istotnego zwiększenia skali zakupów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

To ostatnie zdanie dotyczy nie tylko skali operacji, ale także obniżonego zadłużenia. Przez 3,5 roku Best niemal nie dokonywał kolejnych emisji, koncentrował się za to na spłacie istniejących obligacji i w rezultacie, sprowadził wskaźniki zadłużenia do poziomu najniższego od 2015 r., kiedy dopiero zaczynał przygodę z publicznymi emisjami obligacji.  

Tylko od początku 2020 r. wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 289 mln zł, z czego część przed terminem. Były to głównie obligacje wyemitowane w ramach ofert publicznych zrealizowanych w latach 2015-2016. Wierzę, że duża grupa inwestorów, która wówczas nabyła nasze obligacje, ponownie zainteresuje się inwestycją w papiery dłużne BEST, postrzegając naszą spółkę jako atrakcyjnego i wiarygodnego emitenta obligacji. Dobrą kondycję finansową naszej grupy potwierdzają z jednej strony rosnące spłaty z zarządzanych portfeli oraz wyniki finansowe, a z drugiej – jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia – dodał prezes Best.

Na koniec marca 2021 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych GK Best wynosił 0,76, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji Best wynosi 2,50.

Zapisy potrwają od 8 do 20 lipca, a odsetki będą naliczane od 23 lipca. Szczegółowe warunki emisji nie zostały jeszcze opublikowane, ale można założyć, że w przypadku nadsubskrypcji, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane i nie będzie obowiązywała zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Z drugiej strony przy zerowym lub bliskim zera oprocentowaniu wolnych środków, nie ma też powodów do zwlekania z zapisami do ostatniego dnia.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji Bestu, z czego dwie zapadają kolejno w sierpniu i wrześniu br. Ich wartość to odpowiednio 30 mln zł i 60 mln zł, a ich rentowność to ok. 3,3 proc. brutto. Rentowność dłuższych serii, tj. zapadających w 2022 r., sięga 3,8-4,2 proc., przy zmiennym oprocentowaniu.

Naszym zdaniem

Na koniec marca grupa Best dysponowała 113,5 mln zł wolnej gotówki, w kwietniu wykupiła w terminie papiery warte 50 mln zł, a w I kwartale wygenerowała 56,4 mln zł gotówki operacyjnej i nie ma powodów by sądzić, że w II kwartale osiągnęła pod tym względem gorszy rezultat. Co może oznaczać, że na koniec czerwca pozycja gotówkowa Bestu i jego zdolność do spłaty z zadłużenia ze środków, które generuje na bieżąco, jest mniej więcej taka sama jak była trzy miesiące wcześniej, a wskaźnik zadłużenia mógł się jeszcze obniżyć.

Na nową emisję Bestu nie należy więc patrzeć jako sposób refinansowania zapadającego zadłużenia, ale – zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli spółki – jak na gromadzenie środków na inwestycje, szczególnie na rynku polskim i włoskim. Czyli tam, gdzie inwestuje także Kruk.

Sama wartość emisji nie jest wysoka, ale pierwsze emisje zwykle mają charakter sondujący, lipiec to także okres wakacyjny, a przede wszystkim w konsorcjum nie ma dużych bankowych podmiotów (ostatnie dwie emisje Kruka plasowały m.in. grupy Pekao i PKO BP). Warto jednak pamiętać, że kiedy w lutym emisję na 20 mln zł przeprowadzał Kruk, popyt sięgnął 100 mln zł, a dystrybutorami były właśnie niezależne domy maklerskie (skład konsorcjum był bardzo zbliżony do tego, który plasuje papiery Bestu).

W zależności od wyników emisji, można zakładać, że Best wróci na rynek z kolejną emisją bardzo szybko (jeśli pojawi się duży popyt, który warto zagospodarować) albo po wakacjach. Znając skalę apetytu inwestorów indywidualnych, którzy nie bardzo mają gdzie uciec z pieniędzmi z banków, jeśli nie chcą ryzykować na rynku akcji, Best nie będzie miał problemu ze zrealizowaniem całego programu (200 mln zł).

Jeśli chodzi o warunki emisji, Best dostosował je do preferencji inwestorów indywidualnych, którzy chętnie kupują obligacje o stałym oprocentowaniu. Wynik inwestycji jest łatwiejszy do przewidzenia, a wpływ na WIBOR mają decyzje RPP, których nie można uznać, za przewidywalne. Taka konstrukcja, przy obecnym kuponie, nie zawiera natomiast osłony przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych, ale – jak wiadomo – RPP nadal nie uważa podnoszenia stóp za słuszny kierunek.

Oferowane oprocentowanie zawiera premię względem emisji Kruka, który za pięcioletnie papiery oferuje 4 proc., choć z tej dwójki to Best może pochwalić się niższym wskaźnikiem zadłużenia i w sumie bliski jest też jego całkowitej spłacie (prawie wszystkie obligacje Bestu zapadają w terminie do 12 miesięcy). Ale oczywiście premia i tak jest konieczna, Kruk jest podmiotem kilkukrotnie większym pod względem aktywów i może pochwalić się szerszą dywersyfikacją źródeł finansowania. Choć również Best może sięgać po kredyty bankowe.

Można natomiast dyskutować, czy premia jest ustalona na adekwatnym poziomie. Rentowność KRU1022 wynosi 1,7 proc., a BST0922 3,8 proc. KRU0921 oferuje 1,7 proc., BST0921 3,2 proc. – rynek wtórny wycenia ryzyko kredytowe obu firm inaczej, niż wskazują na to warunki emisji. Ale też warto zwrócić uwagę, że starsze emisje o stałym oprocentowaniu Kruka osiągają wyceny grubo przekraczające nominał – ryzyko wzrostu stóp nie jest postrzegane jako rzeczywiste zagrożenie, przynajmniej przez inwestorów indywidualnych. Z drugiej strony, przy panujących warunkach rynkowych, emitenci nie mają powodów, by oferować odsetki wyższe, niż jest to konieczne. Seria KRU0925 wyceniana jest na 3,7 proc. - patrząc na to, jak papiery Kruka wycenia rynek wtórny, premia oferowana przez Best jest wyższa niż wskazują na to warunki na rynku pierwotnym.

Więcej wiadomości o Best S.A.

 • Best z mocnym bilansem, by zacząć nowy cykl inwestycji

  07 września 2022
  Na koniec czerwca dług netto windykacyjnej grupy stanowił niecałe 0,6x jej kapitałów własnych. Best niezmiennie chce wrócić do większych inwestycji, ale dostrzega problem w cenach wierzytelności. Mimo trudnego rynku obligacji, liczy, że pojawi się na nim z publiczną ofertą niedługo po zatwierdzeniu prospektu.
  czytaj więcej
 • Best zaciąga 50 mln zł kredytu

  06 września 2022
  Kontrolowane przez windykatora fundusze sekurytyzacyjne zawarły z Santander Bankiem Polska umowę o sześcioletni kredyt rewolwingowy do 50 mln zł.
  czytaj więcej
 • Best zanotuje zyski z wyceny

  19 sierpnia 2022
  Przeszacowanie wartości pakietów wierzytelności zaowocuje dodatkowymi 112 mln zł przychodów, natomiast ponowne przeszacowanie posiadanych akcji Kredyt Inkaso da Bestowi 21,9 mln zł.
  czytaj więcej
 • Bilateralna emisja Bestu debiutuje na Catalyst

  05 sierpnia 2022
  Windykator wprowadził do giełdowego obrotu uplasowane w lutym czteroletnie papiery o wartości 10 mln zł, które w całości objęły fundusze zarządzane przez Quercus TFI.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje