piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

Oferta detalicznych obligacji antyinflacyjnych rośnie o 4 mld zł

msd | 14 czerwca 2022
Utrzymujące się od początku miesiąca wysokie zainteresowanie czteroletnimi obligacjami skłoniło Ministerstwo Finansów do zwiększenia wartości czerwcowej oferty z 3 mld zł do 7 mld zł.

Wzrost wartości oferty obligacji COI0626 reguluje opublikowany we wtorek aneks do listu emisyjnego. Na podobny krok przed kilkoma dniami resort finansów musiał się też zdecydować w przypadku nowych 12-miesięcznych obligacji ROR0623, których oprocentowanie jest równe głównej stopie procentowej NBP.

Według obliczeń Obligacje.pl, do poniedziałku włącznie w KDPW zarejestrowano już ponad 7,1 mld zł papierów detalicznych z czerwcowej oferty, w tym prawie 3 mld zł to 12-miesięczne obligacje ROR0623, a kolejne 2,2 mld zł przypada na antyinflacyjną serię COI0626. Sam popyt był oczywiście jeszcze wyższy (rejestracja w KDPW może następować z opóźnieniem).

Czerwcowa sprzedaż obligacji oszczędnościowych stanowić będzie absolutny rekord. Dość wspomnieć, że najlepszy dotychczas wynik, ustanowiony w kwietniu 2020 r., to nieco ponad 5,4 mld zł. Na osiągnięty w czerwcu wynik złożą się nie tylko nowe obligacje w ofercie (12- i 24-mies. z kuponem opartym o stopę referencyjną), ale też i podniesienie oprocentowania pozostałych serii.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Emisje