czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Oferta Echa zakończona przed czasem

msd | 02 maja 2018
Trzeciego dnia publicznej emisji obligacji do 50 mln zł deweloper wyczerpał oferowaną pulę. Przyjmowanie zapisów zakończono w miniony poniedziałek.

Echo Investment oferowało 2,8 pkt proc. ponad WIBOR 6M za czteroletnie papiery. Wysokość marży wprawdzie więc obniżono o 0,1 pkt proc., ale przy jednoczesnym skróceniu okresu spłaty o 12 miesięcy względem dwóch poprzednich publicznych ofert obligacji deweloperskiej spółki.

Zapisy na obligacje Echa ruszyły 25 kwietnia. Tymczasem trzeciego dnia subskrypcji (27 kwietnia) złożone zapisy przekroczyły wartość oferty. Wprawdzie zlecenia nabycia można było jeszcze składać w ostatni poniedziałek, licząc się jednak z redukcją dla zapisów z 27-30 kwietnia. 

Co prawda w ubiegłym roku Echo jeszcze szybciej plasowało większe oferty publiczne (75-125 mln zł), ale trudno na razie spekulować by wyniki właśnie zakończonej emisji znajdowały się pod wpływem problemów GetBacku i spadku apetytu na obligacje korporacyjne jako takie. Wszak wyczerpanie oferty w niecałe trzy dni, tuż przed długim weekendem majowym, jest wynikiem bardzo dobrym, dającym też pewne wyobrażenie o ewentualnym kierunku zmian warunków emisji podczas kolejnych publicznych ofert obligacji Echa. 

Warta 50 mln zł oferta została uplasowana w ramach nowego programu emisji papierów dłużnych do 400 mln zł, z którego Echo – według niedawnych deklaracji – chciałoby w tym roku pozyskać około 300 mln zł. 

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Echa, w tym trzy pochodzące z poprzedniego programu. Rynek wycenia je z 4,61-4,63 proc. rentowności brutto. Innymi słowy, inwestorzy, którzy nie złożyli zapisu na rynku pierwotnym, wciąż mają możliwość nabycia wcześniejszych publicznych emisji Echa – zależnie od wartości transakcji – w okolicach 2,8 pkt proc. realnej marży lub nieco powyżej. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje