sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Olivia Fin zapowiada publiczne oferty obligacji

msd | 22 grudnia 2023
Spółka pozyskująca finansowanie dla grupy Olivia Centre uchwaliła program emisji do 150 mln zł i od razu złożyła w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu.

W ramach wartego do 150 mln zł programu Olivia Fin zamierza oferować obligacje w złotym lub euro. Ich okres spłaty będzie nie dłuższy niż pięć lat. Wzorem starszych serii, dług zostanie zabezpieczony poręczeniem holenderskiej spółki Tonsa Commercial REI, która sprawuje kontrolę nad podmiotami z szeroko rozumianej grupy Olivia Centre. 

Dla Olivii Fin będzie to już czwarty program emisji, ale po raz pierwszy spółka zdecydowała się szeroko oferować dług na podstawie prospektu. Będzie na to miała 12 miesięcy od czasu zatwierdzenia dokumentu przez KNF.

Grupa Olivia Centre finansuje się obligacjami od kilkunastu, ale dopiero w tym roku szerzej otworzyła się na rynek publiczny, wprowadzając niektóre serie długu do obrotu na GPW i przeprowadzając dwie oferty na podstawie memorandum. W marcu pozyskała w ten sposób 11,5 mln zł, a w grudniu 2,5 mln euro. Przy czym, wszystkich emisji Olivii było to w tym roku sześć, co przyniosło spółce łącznie ponad 94 mln zł wpływów brutto. 

W swoich ostatnich ofertach Olivia Fin proponowała 3,5-letni dług z 5,5 pkt proc. marży, kolejno ponad trzymiesięczne stawki WIBOR i EURIBOR.

Aktualnie na Catalyst notowane są cztery serie długu spółki. Tuż przed otwarciem piątkowej sesji najdłuższe papiery OBC1126, od których płaci ona 6 pkt proc. ponad WIBOR 3M, kwotowano na 100,35/101,99 proc. nominału (bid/ask).

Tylko w tym tygodniu, obok Olivii, kolejne publiczne programy emisji zapowiedziały też Kredyt Inkaso oraz Marvipol.

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Emisje