poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Orbis sprzeda część aktywów; może zmienić właściciela

msd | 13 czerwca 2019
Hotelowa grupa zawarła ze swoim większościowym akcjonariuszem, francuską grupą Accor, porozumienie w sprawie sprzedaży serwisowej części działalności za 1,22 mld zł. Jednocześnie Accor zapowiada sprzedaż pakietu kontrolnego akcji Orbisu.

Orbis miałby sprzedać spółkom z grupy Accor działalność serwisową, która obejmuje między innymi świadczenie usług dla hoteli na podstawie umów franczyzy i umów o zarządzanie. Cena za sprzedaż działalności serwisowej miałaby wynieść 1,22 mld zł, choć Orbis zastrzega, że jeszcze postara się o niezależną wycenę.

Emitent uzyska niezależną wycenę działalności serwisowej według stanu na 31 grudnia 2018 r., pomijającą poziom gotówki i długu (on a debt-free, cash free basis), przygotowaną przez zewnętrznego rzeczoznawcę, której wyniki zostaną opublikowane około 24 czerwca 2019 w formie opinii co do godziwości warunków ekonomicznych transakcji (fairness opinion) – poinformował Orbis.

Zawarte z grupą Accor porozumienie ma na razie charakter niewiążący, ale strony chcą zawrzeć umowę sprzedaży w ciągu następnych kilku tygodni. Do realizacji transakcji miałoby dojść w pierwszej połowie października, gdy nastąpi podział biznesu Orbisu na działalności serwisową (tzw. light asset) oraz działalność związaną z posiadaniem nieruchomości (tzw. asset heavy). Ta ostatnia, według najświeższej wyceny przygotowanej w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, warta ma być około 1,13 mld euro brutto (bez uwzględnienia ok. 11 mln euro rocznych kosztów działalności).

Sam Accor w komunikacie prasowym poinformował też o rozpoczęciu procesu sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Orbisu. Aktualnie Accor posiada 84,84 proc. akcji spółki.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Orbisu o łącznej wartości 500 mln zł. Wygasające w czerwcu 2020 r. i lipcu 2021 r. papiery wyceniano w ostatnich transakcjach kolejno na 100,8 proc. oraz 101 proc. nominału, co oznacza 1,76 proc. oraz 2,22 proc. rentowności brutto.

Zapisane w warunkach emisji obligacji kowenanty nie odnoszą się do ewentualnych zmian właścicielskich Orbisu. Wobec podejmowanych działań dyskusyjny mógłby być jednak inny zapis, który mówi o zaprzestaniu prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej.

Więcej wiadomości o Orbis S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje