czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Orlen szacuje budżet projektu farmy Baltic Power na 4,7 mld euro

msd | 11 sierpnia 2023
Rada nadzorcza Orlenu wydała warunkową decyzję dla rozpoczęcia budowy projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1200 MW. Inwestycja finansowana będzie w formule project finance.

Budowa zlokalizowanej na Bałtyku farmy wiatrowej ruszyć ma jeszcze w tym roku, a oddanie inwestycji zaplanowano na 2026 r. Projekt realizowany będzie przez spółkę Baltic Power, w której Orlen ma 51 proc. udziałów.

Budżet projektu oszacowano na 4,73 mld euro, na co składają się wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem (ok. 4,05 mld euro) oraz koszty finansowania i dodatkowa rezerwa. Inwestycja finansowana będzie w formule project finance, zakładającym, że spłata zobowiązań pokryta zostanie z przyszłych nadwyżek, jakie generować ma projekt.

„Formuła finansowania w modelu project finance jest szczególnie korzystna dla inwestycji, które wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych i czasu na osiągnięcie pełnej wydajności, takich jak budowa i eksploatacja morskich farm wiatrowych” – podał Orlen.

Wydana przez radę nadzorczą Orlenu decyzja wejdzie w życie po spełnieniu odpowiednich warunków, do których zalicza się właśnie pozyskanie finansowania projektu, czy skompletowanie niezbędnych pozwoleń budowlanych.

Na koniec I kwartału grupa Orlenu dysponowała 28,7 mld zł środków pieniężnych (plus dodatkowe 3,1 mld zł w obligacjach skarbu państwa), co znacząco przewyższało jej zadłużenie finansowe, wynoszące 17,2 mld zł.

W czerwcu spółka celowa Orlenu spłaciła obligacje za 750 mln euro, a w lipcu już sam Orlen uplasował nowe euroobligacje na 500 mln euro. Pod koniec sierpnia koncern wypłaci natomiast 6,4 mld zł dywidendy.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Orlenu, w tym dwie w euro, którymi nie dochodzi do żadnych transakcji. Płynność złotowej serii PKN1225 też zresztą pozostawia wiele do życzenia – po raz ostatni papierami handlowano ponad miesiąc temu (emisję na rynku pierwotnym obejmowali inwestorzy instytucjonalni, a nominał każdej obligacji to 100 tys. zł).

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst