niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

OT Logistics chce obniżyć dług poniżej dwukrotności EBITDA

msd | 31 lipca 2020
Logistyczna grupa liczy na ponad 250 mln zł wpływów z dezinwestycji w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Planuje dalsze refinansowanie zadłużenia i dążenie do wyniku EBITDA na poziomie 45-50 mln zł w latach 2020-2023.

Po zaplanowanych dezinwestycjach grupa OT Logistics chce osiągać 300-350 mln zł powtarzalnych przychodów w latach 2021-2023, wynika z przyjętej średnioterminowej strategii stabilizacji i rozwoju. Z samej sprzedaży aktywów grupa liczy na ponad 250 mln zł wpływów, licząc z już posiadanymi należnościami.

OT Logistics zapowiada też refinansowanie obecnego zadłużenie, spłatę obligacji i pożyczek oraz utrzymanie około 60-80 mln zł długu bankowego. Najpóźniej w połowie przyszłego roku zadłużenie grupy miałoby spaść poniżej dwukrotności jej wyniku EBITDA wobec 5,19x w marcu tego roku (9,01x z uwzględnieniem MSSF 16).

Wśród priorytetowych celów strategii OT Logistics wymienia też reorganizację obszaru finansów i księgowości, oszczędności kosztowe, czy zintegrowanie działów sprzedaży całej grupy.

„Celem strategicznym grupy OTL do roku 2023 będzie skupienie głównej aktywności operacyjnej na działalności portowej, maksymalizacja przeładunków burtowych oraz nasycenie klientów obsługiwanych przez porty wszystkimi możliwymi usługami towarzyszącymi, głównie poprzez dystrybucję usług spedycyjnych” – podała spółka. 

W ramach przyjętej strategii OT Logistics chce zwiększać skalę działalności operacyjnej o co najmniej 10 proc. rocznie oraz uzyskiwać 45-50 mln zł skonsolidowanej EBITDA w latach 2020-2023 (bez chorwackiej spółki Luka Rijeka). Zysk netto grupy miałby wynieść co najmniej 12 mln zł netto w 2021 r. i ponad 17 mln zł w 2023 r. 

Docelowo spółka zamierza też osiągnąć zdolność do wypłaty dywidendy (min. 5 proc. stopy dywidendy) oraz liczy na wzrost kapitalizacji w okolice 200-250 mln zł do 2022 r. wobec obecnych 60 mln zł.

Na Catalyst znajduje się tylko jedna z trzech serii obligacji OT Logistics, lecz obrót nią pozostaje zawieszony od kilkunastu miesięcy. Przyczyną są względy formalne, związane ze sposobem, w jaki zmieniono termin spłaty długu (papiery emitowano jeszcze, gdy w ustawie o obligacjach nie istniała jeszcze instytucja zgromadzenia obligatariuszy).

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje