sobota, 02 grudnia 2023

Newsroom

OT Logistics po raz kolejny przesunęło spłatę obligacji

msd | 27 października 2022
Tym razem wierzyciele transportowej spółki wyrazili zgodę na przesunięcie terminu wykupu wartych 52,4 mln zł papierów dłużnych o sześć miesięcy, do 28 kwietnia 2023 r.

Nienotowane obligacje serii H zostały wyemitowane przez OT Logistics w ramach restrukturyzacji zadłużenia jeszcze w 2019 r. Pierwotnie papiery te warte były 104,2 mln zł, a ich wykup przewidziany był na kwiecień 2021 r.  Lecz po upływie ledwie kilku tygodni od emisji spółka zaczęła w porozumieniu z obligatariuszami zmieniać warunki emisji, w tym także co do terminu spłaty. Do tej pory odbyło się już 60 zgromadzeń obligatariuszy dla tej serii (średnio 1,4 na miesiąc). 

Po zeszłorocznej wyprzedaży aktywów OT Logistics spłaciło około połowy zadłużenia wynikającego z obligacji serii H, a resztę zobowiązało sią wykupić do 29 kwietnia tego roku. Później był to 31 października, a teraz nowy termin to 28 kwietnia 2023 r.

Jak zawsze, zgoda na zmianę warunków emisji zapadła przede wszystkim głosami dwóch funduszy emerytalnych. Akurat tych, które pozostają istotnym akcjonariuszami spółki.

Sama zgoda wierzycieli na zmianę WEO została udzielona jeszcze w miniony wtorek, ale spółka musiała poczekać też na zgodę tymczasowego nadzorcy sądowego, który został w niej ustanowiony w tym roku z powodu toczącego się postępowania upadłościowego z wniosku chorwackiego funduszu emerytalnego. OT Logistics utrzymuje jednak, że wniosek ten jest pozbawiony podstaw, a sytuacja płynnościowa spółki nie dają podstaw do jego formułowania (niedawno akcjonariusze OTL uchwalili nawet wypłatę dywidendy, ale zgody na nią nie wyraził nadzorca).

Wbrew pierwotnym zapowiedziom, obligacje serii H nigdy nie trafiły do giełdowego obrotu. Naprawienie tego bynajmniej nie jest w interesie spółki (zmiana terminu wykupu mogłaby okazać się niemożliwa ze względu na znacznie bardziej wymagające warunki podejmowania kluczowych uchwał przez zgromadzenie obligatariuszy notowanego długu).

21 lipca OT Logistics porozumiało się też w sprawie wydłużenia okresu spłaty wartych 8,4 mln zł obligacji serii G. Dzień wcześniej członek rady nadzorczej spółki odkupił całość tej emisji od funduszu private debt, który przez lata posiadał dług OTL.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium